بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جمهوري اسلامي ايران قصد دارد در رشت يك نوجوان را اعدام كند

 

همه باهم براي نجات جان محمد حسن رضايي ۱۹ ساله به پا خيزيم! 

 

حكومت جانيان اسلامي براي ايجاد وحشت در بين مردم و بويژه پس راندن جنبش عظيم جوانان قصد خونريزي بيشتر را دارد. اعدام در ايران يك وسيله مهم در سر پا نگه داشتن اين حكومت فاسد و قرون وسطايي بوده و اكنون نيز حكومت تقلا ميكند مردم معترض و بويژه جوانان به پا خاسته را با اعدامهاي متعدد در ايران ساكت كند. اكنون خبر رسيد كه يك نوجوان ۱۹ ساله در رشت در معرض اجراي حكم اعدام است.

 

محمد حسن رضايي متولد ۱۳۶۹ و اكنون فقط ۱۹ سال دارد او در سن هفده سالگي در جريان يك درگيري با نوجوانان همسن خود متهم است كه با ضربات چاقو مهيار عليزاده را به قتل رسانده است. اكنون حكم اعدام محمد حسن رضايي تائيد شده و او در آستانه اعدام است.

 

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان و بويژه از سازمانهاي مخالف اعدام كودكان و نوجوانان دعوت ميكند فورا به اين حكم اعتراض كنند.

در ميتينگهاي اعتراضي عليه اعدام در مورد محمد حسن رضايي افشا گري كنيد و كمك كنيد جان اين نوجوان را نجات دهيم.

 

كميته بين المللي عليه اعدام

۱۶ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413


بازگشت به صفحه اول