بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

کارگران شرکت صنایع اراک دست به تجمع اعتراضی زدند

نیروهای سرکوب به تجمع حمله کردند و

همسران کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 

 

كارگران شرکت صنایع اراک در روزهای گذشته چندین بار دست به اعتراض و تجمعات اعتراضی زدند و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای خود شدند. در تجمع دیروز و امروز ٢٤ و ٢٥ آبان تعدادی از همسران و اعضای خانواده کارگران نیز آنها را همراهی میکردند.

   

روز ٢٤ آبان كارگران شرکت به همراه خانواده های خود در مقابل استانداری تجمع کدند. کارگران با خود پکاردهایی حمل میکردند که روی آن پرداخت شش ماه حقوق معوقه خواسته شده بود. قبل از آن نیز کارگران این شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند و کمیسیون صنعت قول رسیدگی به خواست کارگران را داده بود اما طبق معمول توخالی بود. مدير شرکت صنايع اراک در ١٩ مهرماه انحلال اين شرکت را اعلام کرده است.

 

در ادامه این تجمعات، امروز نیز بیش از ١٠٠ نفر از کارگران و خانواده هایشان در مقابل استانداری و سپس در حياط استانداری مرکزی تجمع کردند. گفته میشود که حدود ٣٠ نفر از همسران کارگران در این تجمع شرکت داشتند و در حالی که شعار میدادند "دروغ میگید، دروغ میگید"  و "مرگ بر شهرجردی" قصد ورود به استانداری را داشتند که با یورش نیروهای سرکوب رژیم مواجه شدند و ٤ نفر از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

 

حزب کمونیست کارگری حمله به تجمع کارگران و ضرب و شتم خانواده های آنها را شدیدا محکوم میکند. ندادن دستمزد کارگران یک جنایت است، حمله به اجتماعات اعتراضی کارگران از اینهم جنایتکارانه تر است. حزب، کارگران را به تشکیل مجمع عمومی و تصمیمات جمعی برای تداوم مبارزه فرامیخواند. حضور همسران و سایر اعضای خانواده های کارگران در مجمع عمومی کارگران و در تجمعات اعتراضی یک عامل مهم در گسترش و تقویت این اعتراضات و جلب همبستگی سایر مردم است. حزب از همه کارگران و مردم شریف و آزادیخواه اراک میخواهد با تمام قوا در اجتماعات اعتراضی کارگران شرکت صنایع شرکت کنند و به هر شکل ممکن از خواست به حق آنها حمایت کنند. حزب از همه مراکز کارگری و دانشجوئی میخواهد حمله به تجمع کارگران اراک را شدیدا محکوم کنند.

 

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٥ آبان ١٣٨٨، ١٦ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول