بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

عليه ماشين كشتار حكومت اسلامي بپا خيزيم!

جمهوري اسلامي با اعدام احسان فتاحيان در سنندج دور ديگري از اعدام زندانيان سياسي را ميخواهد آغاز كند. به اين ماشين جنايت بايد افسار زد.

جمهوری اسلامي در صدد اعدام تعدادي از زندانيان سياسي و محكوم به اعدام است. فرستادن تيم ويژه اعدام به كردستان و اعدام احسان فتاحيان آغاز و زمينه سازي قتل ديگر فعالين سياسي و مردم معترض در اين دوره است. بايد با تمام قدرت در مقابل اين ماشين كشتار به میدان آمد.

 جمهوری جنایت اسلامی در روزهای اخیر احسان فتاحيان را به جرم فعاليت سياسي اعدام کرد. حد اقل 12 نفر ديگر از فعالين سياسي در كردستان زير حكم اعدام بسر ميبرند و خطر اعدام آنها را تهديد ميكند. در همين يكي دو ماه اخير چندين نوجوان زير سن 18 سال را به جرم جنايي اعدام و يا به اعدم محكوم كرده است. در همین روزها محمدرضا عليزماني حامد روحي نژاد آرش رحماني پور ناصر عندالحسيني داوود فربچه مير اردبيلي نیز به اتهام شرکت در تظاهرات و وابستگی به سازمانهای اپوزیسیون و به جرم ارتداد و محاربه با خدا محکوم به اعدام شده اند. روزهای ۶ و ۸ اکتبر نیز شش نفر در اهواز اعدام شدند. این بخشی از کارنامه سراپا جنایت این حکومت در چند هفته گذشته است. باید با تمام قوا درمقابل این ماشین جنایت ایستاد و دنیا را بر سر این حکومت خراب کرد.  

جمهوری اسلامي براي مقابله با اعتراضات توده اي مردم در ايران مي خواهد تعدادي از فعالين سياسي و شرکت کنندگان در تظاهرات ها را اعدام كند. سران جمهوری اسلامی به عبث فکر میکنند با این جنایات مردم را مرعوب میکنند و حکومت خود را نجات میدهند.

 حزب كمونيست كارگري ايران اعتراض جهانی علیه اعدام در ایران را و بطور مشخص اعدام کودکان و فعالین سیاسی و شرکت کنندگان در تظاهرات هاي اخير را هشداري جدي ميداند و  همه احزاب و سازمانها و انسانهاي آزاديخواه را به اقدامي متحدانه عليه اين ماشين كشتار فرا ميخواند. ما با قدرت تمام در مقابل اين موج كشتار رژيم اسلامي ايستاده ايم و بر اين تلاش خود ميافزاييم. همه مخالفين اعدام و جريانات مترقي را به شرکت در این کارزار و تظاهراتهايي که به این مناسبت برگزار میشود فرامیخوانيم. باید همه جا به اين جنايات حكومت اسلامي اعتراض كنيم. هر جا كه زندگي ميكنيد در هر شهري كه هستيد در مراكز و میادین اصلی در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی و یا ساختمان پارلمانها و ...  اعلام تظاهرات كنيد.  

ما ميتوانيم و بايد دوش به دوش مردم در ایران، دنيا را علیه ماشین جنایت جمهوری اسلامی بسیج کنیم. مردم دنیا خود را در کنار جنبش آزادیخواهانه مردم ایران می دانند و باید کاری کنیم که این نیروی اعتراض عظیم هر چه وسیعتر برای تقویت مبارزه مردم در ایران به میدان بیاید.

 

 تشكيلات كلن حزب کمونیست کارگری ایران همه انسانهاي آزاديخواه را به شركت در تجمع روز 21 نوامبر 2009 عليه اعدام  در شهر كلن فرا ميخواند.

 

كلن: شنبه ساعت 17  مركز شهر٬ خيابان  Breiter Strasse

نزديك كارشتات 

 

تشكيلات خارج کشور حزب كمونيست كارگري ايران -كلن

17 نوامبر 2009

تلفن تماس 6809972 0163

 


بازگشت به صفحه اول