بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

آقای سفیر

با کمال تأسف خبر اعدام احسان فتاحیيان زنداني سياسي کرد در زندان مرکزي سنندج را دریافت کردیم. محکومیت به مرگ او فقط برای فعالیت سياسي به  طرفداری از کومله بود و امروز یکی دیگر از زندانیان سیاسي کرد

بنام بهمن (شيرکو )معارفي به سلول انفرادی در زندان سقز منتقل شده است و خطر اعدام او در روزهای آینده میرود.مطابق اطلاعات رسيده به ما به نظر ميرسد که ديگرزندانیان سیاسي در زندانهای شهرهاي کردستان مورد تهديد اعدام هستند. از جمله:حبیب الله لطیفي،زینب جلالیان،فرهاد چالش،رمضان احمد،رستم ارکیا،فصیح یاسمینی،رشید اخکندی،حسين خضیري،علي حیدریان،فرزاد کمانگر و فرهاد وکيلي

ما شدیدأ اعدام احسان فتاحییان را محکوم مي کنیم و بویژه نگران وضعيت فعلی آقاي بهمن(شيرکو)معارفي و بلاخص در ابعاد وسيعتر براي تمام زندانیان سیاسي محکوم شده به مرگ در شهرهاي کردستان هستيم.ما همچنين از شما میخواهيم در جهت پیشگیری سریع اين اعدام جدید و تخفیف حکم آقای معارفی و قطع سريع این موج اعدامهاي زندانیان سیاسي در کردستان ایران اقدام نمائید.

 

  با احترام آقای سفیر

از طرف س ژ ت ـ آ د د اس او آ

CGT ADDSEA

 

نماينده سنديکا  پاسکال دشان


بازگشت به صفحه اول