بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گزارش پیكت اعتراضی در هامبورگ علیه جنایات رژیم اسلامی و در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

 

امروز در شهر هامبورگ پیكت اعتراضی علیه رژیم اسلامی برگزار شد.

 

این حركت در اعتراض به اعدامهای اخیر از جمله اعدام احسان فتاحیان كه روز چهارشنبه هفته گذشته درشهر سنندج به دست عاملین جمهوری اسلامی به خاطر عقایدش علیه رژیم (محارب) به قتل رسید و همچنین در حمایت از مبارزه خستگی ناپذیر مردم علیه جمهوری اسلامی انجام گرفت.

 

عكسهایی از مبارزات مردم ایران و همچنین تصاویری از شكنجه و اعدام جوانان و زنان عابرین را متوجه خود میكرد. 

 

ده ها نفربا دیدن این عكسها ایستاده و خواسته های مردم ایران كه حد اقل خواسته های آنها برای رسیدن به آزادی است را مطالعه میكردند و با امضا كردن طومار حمایت خود را از مبارزات و خواسته های مردم در ایران اعلام میكردند.

 

 با وجود ریزش باران از این حركت اعتراضی كه به مدت ٢ ساعت به طول انجامید خوب استقبال شد.

 

 

ایران سولیداریتی هامبورگ

٢١ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول