بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اعتراض گسترده علیه راسیستها در کمون ولینگه- درجنوب سوئد

 

روزیکشنبه٬ ۲۲ نوامبر٬ در کمون ولینگه در جنوب سوئد یک تظاهرات ضد راسیستی با بیش از ۲۰۰ نفر برگزار شد. برای  این روز حزب دست راستی و راسیستی" دمکراتهای سوئد" فراخوان یک گردههایی را در یکی از مراکز شهر داده  بود و نیروهای ضد راسیستی نیز متقابلا علیه حضور راسیستها تظاهرات اعلام کرده بودند. گردهمایی راسیستها در اعتراض به موافقت مسئولین کمون برای اسکان شماری از کودکان پناهجوی بی سرپرست در کمون ویلنگه بود. خاطر نشان کنیم که اسکان کودکان بی سرپرست پناهجو که بدون والدین خود به سوئد پناه آورده اند به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است٬ چرا که در حال حاضر بجز چند کمون٬ کمون های دیگری حاضر به پذیرش آنها نیستند. کمون ولینگه که به اتخاذ سیاستهای سخت و غیر انسانی در قبال پناهجویان شهرت دارد٬ ابتدا از پذیرش کودکان پناهجو امتناع کرده بود  و نهایتا زیر فشار افکار عمومی  حاضر به پذیرش آنها شد.

 

تظاهرات ضد راسیستها از ساعت  ۱۲ و در حالی شروع شد که صبحگاه امروز در نزدیکی  محل اسکان کودکان پناهجو ، یک آتش سوزی عمدی برپاشد که خوشبختانه در اثر آن به کسی آسیبی وارد نیامد. در این اجتماع چندین سخنرانی پر شور در دفاع از حق پناهندگی صورت گرفت. حسن صالحی نیز به نمایندگی از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در این اجتماع طی دو نوبت به زبان سوئدی سخنرانی کرد. وی با اشاره به واقعه آتش سوزی گفت که این نوع اقدامات جنایتکارانه برای همه ما هشدار دهنده است و باید به میدان بیائیم و علیه راسیسم که جان انسانها را تهدید می کند٬ قویا اعتراض کنیم. حسن صالحی در ادامه سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که رشد راسیسم در جامعه ماحصل سیاستهای راست و غیرانسانی دولت در قبال حقوق انسانی پناهندگان است و باید این اوضاع را به نفع یک سیاست انسانی پناهنده پذیری تغییر داد.

 

حدود ساعت ۱ بعد از ظهر راسیستها با اسکورت پلیس به محل آمدند. تعداد راسیستها بسیار اندک بود و مردم آنها را هو می کردند و صدای سخنرانی آنها را با شعار و ایجاد سروصدا خفه می کردند.

 

 تظاهرات ضد راسیتسی مردم علیرغم هوای بارانی تا حدود ساعت ۲ بعد از ظهر ادامه پیدا کرد. در همانحال در این روز اجتماع بزرگ دیگری از مردم در حمایت از پناهجویان در نقطه دیگری از کمون ولینگه برگزار شد.

 

تظاهرات و گردهمایی های ضد راسیستی امروز در کمون ولینگه یکبار دیگر نشان داد که شهروندان انسان دوست سوئدی در مقابل خارجی ستیزی و راسیسم سکوت اختیار نمی کنند و در مقابل آن ایستادگی می کنند. باید با اتحاد همه مردمی که به حقوق و حرمت انسانها ارزش قائل هستند نیروهای راسیستی را به عقب راند و یک سیاست پناهنده پذیری انسانی را در جامعه حاکم کرد.

 

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-مالمو - سوئد

۲۲ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول