بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

كمپين دفاع از حق پناهندگي طرد كنندگان مذهب و گزارش نادرست دوويچه وله از اين كمپين

سيامك زارع

۲۳ نوامبر ۲۰۰۹

من سيامك زارع هستم و كمپيني كه از طرف " كنفرانس انتقادي اسلام" در دفاع از پناهندگي كسانيكه مذهب اسلام را طرد كرده اند اعلام شده به اسم من و علت فرار من از ايران نيز پرداخته است. در اينجا لينك آلماني مطلب را ميتوانيد را ببينيد.

http://hpd.de/node/8255

در طول چند روز گذشته نزديك به ۱۰۰۰ نفر اين طومار را امضا كرده اند كه اكثرا از دوستان آلماني هستند. من در سايتهاي فارسي زبان كمتر اشاره اي به اين كمپين را ديدم و افراد امضا كننده كمتر از كشورهاي اسلام زده هستند. بهمين دليل بسيار مهم است كه يك سايت فارسي زبان در اين مورد حرف زده است.يكي از اين سايتهاي فارسي زبان دوويچه وله بود. اين سايت يعني دوويچه وله متاسفانه خبر را چنان منتشر كرده كه با اصل موضوع بسيار متفاوت است. لينك سايت روزنه را در اينجا مياورم كه مطلب فارسي دقيق در اين مورد است:

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m11/19-kampmazhab.htm

من در اينجا نكات مهمي را مطرح ميكنم و از دوويچه وله فارسي ميخواهم براي روشن شدن اذهان اين متن را منتشر كنند.

بیش از دو سال از تشکیل سازمان اکس مسلم میگذرد؛ در طی این مدت فعالیتهای اکس مسلم در رسانه های آلمانی زبان در اروپا بخصوص در آلمان وبعد از آن تشکیل اکس مسلم در دیگر کشورهای اروپایی زبانزد شده و کمتر کسی است که از رشته فعالیتهای اكس مسلم ودلیل تشکل آن بی خبر باشد.

اما متاسفانه تعدادی از رسانه های فارسی زبان دانسته یا ندانسته ویا شاید طبق عادت به خود سانسوری واقعیات را کتمان کرده و خبرها را آنگونه که هست انعکاس نميدهند. نمونه آن سایت فارسی زبان دویچه وله که در انعکاس خبر کمپین پناهندگان روی برگردانده از مذهب چنین وانمود کرده که تمام کسانی که از مذهب روی گردانده اند فقط بخاطر مسئله پناهندگی بوده و تمام آنها نیز با ادیان دیگری از جمله مسیحیت روئ آورده اند. من به عنوان شخصی که از مذهب روی گردانده و بنام پناهنده در آلمان زندگی میکنم به نویسنده این مطلب اعلام میکنم شما نیز راه نمایندگان شوراهای اسلامی در آلمان را نرفته و از طرف دیگران نظر ندهید؛ هر ترک دین کرده ایی نباید حتما دین دیگری را برگزیند. و به شما خاطر نشان میکنم که هیچیک از اعضا تشکیل دهنده اولیه این سازمان بجز سه نفر آنها پناهنده نبودند ودلیل آنها نیز گرفتن پناهندگی نبود تمامی آنها نه تنها اسلام را بلکه مذهب را مورد انتقاد قرار میدهند.

در مورد فعالیتهای اکس مسلم اگر نویسنده این مطلب فقط کمی به خود زحمت داده وبه کارنامه دوسال و نیم این سازمان نگاهی میکردمتوجه میشد که سازمان اکس مسلم فقط شورایی برای دفاع از پناهندگان نیست بلکه کارهای بسیار مهمی انجام داده که نام آن به عنوان نشانی در مبازه با اسلام سیاسی در دنیا شناخته شده که با جهل وافکار وعقاید سنتی ارتجاعی مبارزه میکند و میرود تا جامعه را از بنیاد عوض کند واگر امروز از من پناهنده پشتیبانی میکند به عنوان مبارزه با همین عقاید ارتجاعی است و بخاطر حس انساندوستی.

نویسنده محترم این اطمینان را بشما نیز بدهم که اگر امروز حتی مهر پناهنده بر پیشانی من در این جامعه نمیخورد و مرا از دیگران جدا نمیکرد من برسر عقیده کنونی خود پا برجا بودم و باز به این جمع میپیوستم وبا صدای بلند فریاد میزدم من از اسلام باز گشتم چون میبینم که چطور هر روز بنام دین مردم را فقط بخاطر ابراز عقیده از طناب دار میاویزند؛ چون هر روز شاهد آن هستم که زنان باقوانین اسلامی در این کشورها چگونه سنگسار میشوند؛ ویا کودکان 9 ساله به عقد مردان پنجاه ساله در میایند واگر امروز من پناهنده ام برای اینکه از ابتدائی ترین حقوق در قرن بیست ویکم محروم بودم من از استبداد اسلامی واختناق مذهبی گریخته ام, انسانی که نمی خواهد تحت قوانین 1400 سال قبل زندگی کند وقربانی شود. من باصدایی بلند فریاد میزنم اما نه برای پناهندگی بلکه برای آزادی تا همه صدای مرا بشنوند؛ شاید انسانهایی که هنوز در وجودشان وحشتی باقی مانده بخود آیند و آزادانه و آنطور که لایق انسانیت است عقاید خود را ابراز کنند .
لینک خبردویچه وله

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4906477,00.html


بازگشت به صفحه اول