بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

۱۶ آذر امسال در دانشگاه و در خیابان

علیه جمهوری اسلامی به میدان بیایید!

 

امسال در حالی به روز دانشجو ۱۶ آذر نزدیک می شویم که در متن انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی موج اعتراضات، دانشگاه های سراسر ایران را فرا گرفته است. از دانشگاه هرمزگان و یاسوج تا تبریز و اهواز و تهران و کرج و سایر شهرها در اعتراض و اعتصاب از جمله علیه جداسازی های جنسیتی و برای آزادی زندانیان سیاسی به سر می برند. شعار اصلی دانشجویان مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و شعارهایی علیه خامنه ای و احمدی نژاد و حکومت اسلامی ست. این نشان دهنده متفاوت بودن ۱۶ آذر امسال با سال های قبل است، این نشان دهنده خصلت زیر و رو کننده انقلابی ۱۶ آذر امسال است که باید تقویتش کنیم و گسترش اش بدهیم.

 

از طرفی حکومت رو به زوال اسلامی برای بقای خویش دست به وحشیانه ترین رفتارها زده است. در کنار زندان و تجاوز و سرکوب جوانان و مردم طرح های جداسازی جنسیتی و سرکوب زنان و دختران را نیز در دستور خود گذاشته است تا مگر در مقابل امواج انقلاب، کشتی در هم شکسته اش را وصله پینه کند.

 

روز دانشجوی امسال فرصتی است برای مردم به جان آمده از سرکوب و فقر و دخالت اسلام در زندگی شان تا میخ دیگری بر تابوت جمهوری اسلامی بکوبند. ۱۶ آذر امسال را باید به نقطه عطفی در انقلاب جاری در جامعه تبدیل کنیم و با طرح انسانی ترین و پیشرو ترین مطالبات و شعارها به وسیع ترین شکل ممکن به خیابان ها و دانشگاه ها بیاییم و اعلام کنیم حکومت اسلامی نمی خواهیم و این مطالبات را در وسیع ترین شکلی به خواست و شعار عمومی در جامعه تبدیل کنیم.

 

۱۶ آذر را باید به روز نه به جداسازی جنسیتی تبدیل کنیم، باید به روز آزادی زندانی سیاسی، روز نه به مجازات اعدام و روز نه به حکومت اسلامی و مبارزه برای برقراری حکومتی مبتنی بر انسان و انسانیت تبدیل کنیم، و این جز با مبارزه ای گسترده و پیشرو و پیگیر میسر نیست.

 

سازمان جوانان کمونیست همه جوانان و مردم آزادیخواه را فرا می خواند تا در ۱۶ آذر گسترده و یکپارچه برای سرنگونی جرثومه فساد و سمبل عقب ماندگی و سرکوب، جمهوری اسلامی، به خیابان بیایند. با شعار "حکومت اسلامی نمی خواهیم"، "نه به جداسازی جنسیتی"، "نه به مجازات اعدام"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "زنده باد آزادی و برابری" و "زنده باد انسانیت" به خیابان بیاییم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

زنده باد آزادی و برابری

 

سازمان جوانان کمونیست

۳ آذر ۱۳۸۸، ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول