بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه گوشت زیاران

 

 

بنا به اخبار منتشر شده، كارگران كارخانه گوشت زیاران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشته خود، روز ٤ آذرماه جلوی سازمان خصوصی سازی تجمع اعتراضی برگزار كردند. بنا به این گزارش، مدیر امور اداری این كارخانه گفته است كه از ادریبهشت امسال مدیران كارخانه در محل كار خود حاضر نشده اند و كارخانه را با بیش از سه میلیارد تومان بدهی به كارگران و آب و برق و گاز به حال خود رها كرده اند.

 

در حال حاضر این كارخانه كه از بزرگترین كشتارگاه های ایران است، ٢٦٠ كارگر دارد كه ١٤٠ نفر از این كارگران قراردادی هستند.

 

حزب كمونیست كارگری از اعتراض كارگران كارخانه گوشت زیاران قاطعانه حمایت می كند و همه كارگران این كارخانه را به اعتراض متحد، یكپارچه و ادامه دار برای رسیدن به مطالبات خود فرامی خواند. نپرداختن دستمزد كارگران فقط در نظامی مانند جمهوری اسلامی، در شرایط سرکوب عریان و محروم کردن کارگران و مردم از حق اعتصاب و اعتراض قابل تصور است. حزب مراکز مختلف کارگری و مردم آزادیخواه را به حمایت قاطع از اعتراضات کارگران و از جمله کارگران کشتارگاه زیاران فرامیخواند.

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ آذر ١٣٨٨، ٢٧ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول