بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسیونال ٣٢٤

سئوال از دفتر سیاسی در باره کنگره ٧

انترناسیونال: شما دبیر سازمان جوانان کمونیست و سردبیر نشریه این سازمان هستید. نقش جوانان در انقلاب مردم ایران را چگونه می بینید؟

به نظر من یکی از اهداف فوری انقلاب ایران رسیدن جامعه به مطالبات جوانان در ایران است. این هم تحلیلا و هم تحقیقا درست است. آنچه در نظر اول در جمهوری اسلامی به چشم می خورد اختناق فرهنگی شدیدی ست که حکومت اسلامی بر جامعه اعمال کرده است. حجاب و نوع پوشش و تعیین چگونگی روابط مردم با هم اولین نشانه هاییست که به چشم می رسند. این ها طبعا در حکومت اسلامی قبل از هر کسی دامن گیر جوانان است. تعیین حجاب و نوع پوشش، دخالت  در روابط شخصی افراد، اعمال محدودیت در همه عرصه های زندگی و ممنوع کردن مظاهر مدرنیت و امروزی بودن در وحله اول یعنی شاخ به شاخ شدن با جوانان. برعکس جوانان در ایران علیرغم اعمال ۳۰ ساله این محدودیت ها و سرمایه گذاری عظیمی که جمهوری اسلامی کرده است دارای فرهنگ مدرن و امروزی هستند. جوانان در ایران قبول نمی کنند مثل هر جوانی در دنیای آزاد زندگی نکنند،قبول نمی کنند در زندگی شخصی شان دست مذهب دخالت کند. مبارزات جوانان با حجاب و مبارزه با موازین و قوانین مذهبی به خصوص در سال های اخیر گسترده ترین عرصه مبارزه مردم با جمهوری اسلامی بوده است.

از طرفی مشکلات دیگری که جمهوری اسلامی برای جامعه ایجاد کرده بر جوانان تاثیرات مخربی دارد. بی افقی و نا امیدی از داشتن یک زندگی مرفه و شاد، بیکاری و اجحافی که در همه زمینه ها بر جامعه اعمال می شود جوانان را بسیار عاصی و ناراضی کرده است.اینها جنبه هایی از مشکلاتی ست که جمهوری اسلامی با جامعه ایران دارد و به بحران تبدیل شده است. در واقع بحران حکومتی جمهوری اسلامی ناشی از این است که مردم و به خصوص جوانان چنین وضعیتی را قبول نکرده اند و در این عرصه ها حکومت را سال هاست به مصاف کشیده اند. بد بختی جمهوری اسلامی اینجاست که همین عرصه های مبارزه مردم با او یعنی از جمله مسائل فرهنگی و اسلامی و معیشتی پایه های نظامش هستند و کوتاه آمدن از هر کدامشان به معنی سرنگونی اش است. این است که نقش جوانان در مبارزه با جمهوری اسلامی، و امروز انقلاب در ایران بسیار برجسته است، ضمن اینکه جمعیت جوان سهم بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهد.

در ماه های اخیر بالاخره این مبارزات چندین ساله وارد مرحله جدیدی شدند و به امواج عظیم انقلاب تبدیل شدند. عملا می بینیم که جوانان بخش عظیم نیروی انقلاب را تشکیل می دهند، حضورشان در خیابان و دانشگاه تحقیقا نشان می دهد یکی از اهداف انقلاب خلاصی فرهنگی از شر نظام پوسیده قرون وسطاییست. به همین معنی جوانانی که برای خلاصی از شر فرهنگ عقب مانده اسلامی و دخالت آن در زندگی به خیابان ها آمده اند را نمی شود به کمتر از فرهنگ مدرن و امروزی راضی کرد. نمی شود به این جوانانی که کهریزک و اوین را به جان می خرند دوباره اسلام این بار نوع دیگر را تحمیل کرد، نمی شود قانون اساسی جمهوری اسلامی را بهشان فروخت و به خانه فرستادشان. این در واقع هم نقش جوانان و هم خصلت زیر و رو کنندگی نقش آنان در انقلاب جاری را نشان می دهد. جوانان را نمی شود با وعده های دروغین افزایش حقوق یا پول نفت سر سفره به خانه فرستاد. جوانان اسلامیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند، اسلامیتی که ستون خیمه جمهوری اسلامی ست، این است که خصلت زیر رو کنندگی و انقلابی اعتراضات جوانان بسیار بالاست.

از این روست که سمبل های انقلاب ایران جوانانی مثل ندا و سهراب و احسان می شوند و به همین دلیل است که مردم شعار می دهند ندای ما نمرده ولایته که مرده، بی دلیل نیست که یونایتدپرس جوانان و دانشجویان را رهبر واقعی انقلاب می داند، این ها همه تحت تاثیر نقش جوانان و اهدافی ست که انقلاب دنبال می کند.

انترناسیونال: در آستانه برگزاری کنگره ٧ حزب کمونیست کارگری، پیامتان برای جوانان و انتظارتان از جوانان در کنگره ٧ حزب چیست؟

نوید مینائی: به نظر من پاسخ این سوال را از جواب سوال اول باید نتیجه گرفت. اگر جوانان  می خواهند زندگی شاد و مرفه و امنی داشته باشند، اگر جوانان می خواهند به عنوان انسان بهشان احترام گذاشته شود و نیازهای انسانی شان برآورده شود، اگر جوانان می خواهند فارغ از هر دین و ملیت و نژاد و قومیتی مثل هر انسان آزادی زندگی کنند و هیچ ایددئولوژی و هیچ دستی در زندگی خصوسیشان شان دخالت نکند و حرمت انسانیشان مبنای زندگی شان در جامعه باشد، باید به جریانی بپیوندند که این ها را ملاک سیاست و مبارزه خود قرار داده و سال هاست دارد در عرصه های مختلف نظری و سیاسی و عملی در این زمینه مبارزه می کند. امروز این جریان حزب کمونیست کارگریست. کنگره هفتم حزب در زمانی برگزار می شود که جوانان در گیر انقلابی هستند که می تواند برای همیشه با اسلام و کلا مذهب و دخالت آن در زندگی مردم تعیین تکلیف کند، انقلابی که می تواند برای همیشه انسان را در آن جامعه از قید بندگی مزدی و فرودستی انسان  و فقر رها کند و سیاست و قانون آن مملکت را بر اساس انسانیت و منافع انسان سازمان بدهد. همه این ها که گفتیم سیاست های حزب کمونیست کارگری و برنامه اش برای فردای ایران است. این ها سیاست هاییست که سال هاست حزبی که امروز داریم را با این موازین ساخته ایم و قدم به قدم جلو آمده ایم و سنگرهای زیادی را فتح کرده ایم و امروز در آستانه انقلابی قرار داریم که هدف اصلی اش سازمان دادن جامعه بر اساس چنین سیاست هاییست.

با این حساب اولین حرفی که می شود زد اینست که جوانان برای برقراری چنین حکومتی که امروز برایش به خیابان آمده اند و در مقابل توحش اسلامی سینه سپر کرده اند به حزب بپیوندند و سیاست های آن را در دست بگیرند و پیروزیشان که برقراری آن جامعه انسانی باشد را نزدیک و دست یافتنی کنند.*


بازگشت به صفحه اول