بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

هشدار : سه زن درايران در آستانه اعدام

زمينه سازي جانيان اسلامي براي اجراي قتل عمد سه زن با سه پرونده متفاوت

زينب جلاليان٬ به اتهام فعاليت سياسي با اتهام" محاربه با خدا"
زينب دختر كوچكي بود كه بدليل تحت فشار بودن در خانواده و امتناع والدينش براي فرستادن او به مدرسه٬ از خانه فرار ميكند و به سازماني به اسم پژاك پناه ميبرد كه آنزمان آزادانه در ايران فعاليت ميكرد. . او در مقر و محل فعاليت اين سازمان بزرگ ميشود و از همان كودكي زندگي سخت و دور از خانواده و تحصيل و ..را شروع ميكند و به نوعي از همان كودكي سياسي ميشود. اكنون زينب ۲۷ ساله است و بدليل فعاليت با سازمان پژاك و پناه دادن به يك فعال سياسي مرتبط با پژاك دستگير و در يك دادگاه چند دقيقه اي به اعدام محكوم شد. زينب ۲۷ ساله را خطر اجراي فوري حكم اعدام تهديد ميكند. جمهوري اسلامي ايران بعد از اعدام سبعانه احسان فتاحيان دومين نفر را به اتهام فعاليت سياسي ميخواهد اعدام كند.به اين بيشرمي و جنايت پيشگي حكومت اسلامي بايد متحدانه و گسترده اعتراض كرد. بايد براي نجات جان اين جوان ۲۷ ساله كه زندگيش از همان دوران كودكي با سختي و مشكلات فراوان عجين شده٬ به پا خاست و فورا اقداماتي گسترده تر را در دستور گذاشت.

ريحانه جباري ۲۱ ساله به اتهام قتل

ريحانه ۲۱ ساله از دو سال قبل يعني از ۱۹ سالگي در زندان جمهوري اسلامي است. ريحانه جباري به اتهام قتل يك جراح دستگير شده و طبق همه موارد اين چنيني٬ به اصطلاح دادگاه حكومت اسلامي٬ به اين قتل و آثار جرم و حرفهاي ريحانه و توضيحاتش توجهي نميكند و اولين و فوري ترين و ظاهرا راحت ترين تصميم همان " حكم اعدام" است كه در دادگاههاي قرون وسطايي حكومتي بر عليه ريحانه صادر كرده اند. دادگاههايي با حضور ملايان و يا قضاتي كه فقط آموخته اند افراد را بهر بهانه و دليلي به قتل محكوم كنند٬ ريحانه ۱۹ ساله در دو سال قبل نيزبه اعدام محكوم شد. ريحانه طراح بوده و طبق گفته خودش٬ روزي كه براي انجام كار طراحي نزد اين پزشك رفته با تعرض او و قصد تجاوز به خودش مواجه ميشود و در جريان دفاع از خود اين فرد را به قتل ميرساند. اكنون حكومت اسلامي ايران قصد دارد در همين روزهاي آتي ريحانه جباري را به قتل برساند. تنها تفاوت اينست كه در اين مورد حكومت ٬ افراد خانواده مقتول را جلو انداخته و همه توجه ها را به آنها جلب خواهد كرد و يا شايد آنها را تشويق و يا وادار كند٬ طناب دار را به گردن ريحانه بياندازند.

شهلا جاهد٬ زني كه حكم اعدام وي به يك جنجال بزرگ سياسي تبديل شده و با اعتراضات جهاني گسترده روبرو شده٬ در آستانه اجراي حكم اعدام است.

شهلا جاهد به اتهام قتل همسرناصر محمدخاني٬ لاله سحرخيزان دستگير و به اعدام محكوم شده است. ناصر محمد خاني فوتباليست معروف ايراني با شهلا جاهد دوست بوده و بعد از دستگيري شهلا و محكوميت وي به اعدام٬ بارها دادگاههاي رسيدگي به اين پرونده در رسانه ها منعكس شد و حتي از زندگي شهلا و اين پرونده فيلمي تهيه شده كه در رسانه هاي معروف بين المللي نشان داده شده است. رسيدگي به پرونده قتل لاله سحرخيزان مثل همه موارد اين چنيني ٬ در دادگاههاي انجام گرفته كه صلاحيت رسيدگي به اين جرائم را ندارند. هنوز ابهامات زيادي در مورد اين پرونده هست و حكومت جنايتكار اسلامي عليرغم همه اين ابهامات و عليرغم اعتراضات ميليوني بر عليه اين حكم اعدام در ايران و در دنيا٬ قصد دارد اين حكم را اجرا كند. طبق اخبار به زودي يك جلسه ديگر صلح و سازش با خانواده لاله سحرخيزان برگزار خواهد شد و با توجه به اينكه آنها و محمد خاني اصرار برا جراي حكم اعدام دارند٬ حكومت اسلامي شهلا را ميخواهد پاي چوبه دار ببرد. اجراي حكم شهلا جاهد بسيار مهم است چرا كه حكومت اسلامي ميخواهد با اين اعدام نشان دهد كه به اعتراضات وقعي نمي نهد و قصد براه انداختن خونريزي بيشتري را دارد. همه اين مسائل يعني اجراي حكم فعالين سياسي و اجراي حكم اعدام كسانيكه بر عليه حكم اعدام آنها موجي از اعتراض در دنيا و در ايران وجود دارد٬ يك دهن كجي آشكار به سازمانهاي مدافع حقوق انساني و عليه اعدام و يك تقلاي ديگر براي ايجاد رعب و وحشت در جامعه است.

هر سه اين موارد و اجراي اين احكام اثبات ميكند كه جمهوري اسلامي ايران قصد دارد از حربه اعدام و قتل عمد براي ترساندن مردم بيش از پيش استفاده كند. اين دستگاه جنايت و سبعيتت از ترس گسترش يافتن اعتراضات ميليوني مردم براي سرنگوني اين حكومت٬ با دستپاچگي ميكوشد كه هرچه بيشتربكشد و خون بريزد٬ جوان و نوجوان٬ زن و مرد٬ متهم به قتل و فعال سياسي ٬ و يا شركت كننده در تظاهرات را با عجله تمام به اعدام محكوم ميكند و اين احكام را اجرا ميكند به اميد اينكه سالهاي سياه شصت و خونريزيهاي آن سالها را تداعي كند و مردم را بترساند وساكت كند. غافل از اينكه ديگر اين جنايات اثر بخش نيست و مردم ميدانند براي پايان دادن به اين خونريزيها هم كه شده بايد ايستاد و مبارزات را گستردش داد و اين بساط جنايت را واژگون كرد.

كميته بين المللي عليه اعدام٬ بر عليه اين موج اعدامها در ايران هشدار داده و از نهادهاي بين المللي عليه اعدام٬ از همه مردم در ايران و درد دنيا دعوت ميكند به يك حركت گسترده اعتراضي عليه اعدام دامن بزنند. ما بايد به پا خيزيم و بايد جلوي اين جنايات سبعانه حكومت اسلامي را بگيريم.

كميته بين المللي عليه اعدام

۲۸ نوامبر ۲۰۰۹

www.adpi.net


بازگشت به صفحه اول