بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

شانزده آذر، دانشگاه و خیابان متصل است:

مارش انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی!

 

در تظاهرات ١٣ آبان مردم  شعار دادند "بسیجی آماده باش، ١٦ آذر میاد". اکنون شانزده آدر آمده است! در سالهای اخیر ١٦ آذر  همواره مایه وحشت رژیم بوده است، اما امسال با توجه به  انقلاب جاری مردم برای رهایی از شر نظام حاکم، صد بار بیشتر خواب از چشم آدمخواران اسلامی ربوده است. اعدام ، دستگیری، احضار، عربده کشی و تهدید، هیستریک تر از هر زمان بالای سر جامعه چرخ داده میشود. از آنطرف،  تدارک و آمادگی و شور  برای ١٦ آذر هرگز چنین ابعاد وسیع و توده ای نداشته است.

 

رژیم مردم و دانشجویان را از خشونت و وحشیگری اوباش اسلامی میترساند. اپوزیسیون مغضوب و تعمیرکار رژیم اسلامی مردم را از "خشونت متقابل" و "شعارهای رادیکال"  میترساند و به محدود ماندن در دانشگاه و تخفیف در شعارها موعظه میکند. اما انقلاب مردم دست در دست دانشگاه این "سنگر آزادی و برابری" راه خود را میرود. بر آن نیرویی اتکاء میکند که خشونت "سید علی پینوشه" و موعظه های "اپوزیسیون اعلیحضرت" را سنگ روی یخ میکند. نیروی لایزال و میلیونی مردمی که هر میدان و  خیابان و دانشگاه شهر را به سنگری علیه رژیم آدمخوار اسلامی بدل میکنند.

 

حزب کمونیست کارگری همه جوانان، زنان و کارگران و بویژه دانشجویان و  محصلین دبیرستانها را فرا میخواند تا در ١٦ آذر وسیعا به میدان بیایند و بار دیگر به رژیم آیت الله های میلیاردر، به رژیم ضد زن، به رژیم کهریزک و اعدام و تجاوز، به رژیم فقر و فحشاء و بیکاری نشان دهند که جمهوری اسلامی نمی خواهند. آزادی و برابری و رفاه و شادی میخواهند. در ١٦ آذر  گرچه میزبان دانشگاه است، اما این فرصت دیگری برای مارش انقلاب انسانی مردم علیه جمهوری اسلامی است. ١٦ آذر اینبار فقط به دانشجویان و به دانشگاه تعلق ندارد، این روز به وسعت همه دانشگاه ها، میادین و خیابانهای شهرها است و به همه زنان و مردانی تعلق دارد که پیمان بسته اند تا سرنگونی کامل رژیم منحوس اسلامی از پای ننشینند.

 

زنده باد ١٦ آذر، زنده باد آزادی برابری

پیروز باد انقلاب علیه جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ آذر ١٣٨٨، ٢٩ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول