بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جوانان کمونیست ۴۲۷

دانشگاه آزادی ها در صف اول مبارزه

 

بهزاد جوادیان

 

نگاهی گذرا و کوتاه به وقایع اخیر اعتراضات دانشجویان و نقش آن در چند ماه اخیر، خبر از تحول و آغاز مرحله ای جدید در مبارزات دانشجویی را دارد. این تحول از نقطه نظر نقشی است که دانشجویان دانشگاه آزاد اخیرا در مبارزات خود بر علیه دیکتاتوری موجود در کشور به طور عام  و اختناق سیاسی حاکم بر این دانشگاه به طور خاص به خود گرفته اند.

 

پیگیری اخبار دانشگاههای کشور سهم بسزایی از مبارزات دانشجویی را در چند ماه اخیر به دانشگاه آزاد اختصاص داده است ، سهمی که بر اثر دهها عامل بازدارنده و دیکتاتور مابانه مدیریت حاکم بر این دانشگاه و در محاصره ای همه جانبه در محدودیت سیاسی و فشارهای اقتصادی تحمیلی به دانشجویان به نسبت سهم نسبی این دسته از دانشجویان کشور نتوانسته بود آنطور که باید و شاید نقش خود را در مبارزات دانشجویی سهیم کند .

 

پیش از این اگر در مورد فعالیت‌های دانشجویی صحبت میشد بیشتر  روی‌کرد و نگاه به فعالان دانشجویی دانشگاه‌های دولتی بود. اگر هم فعالیت‌های دانشجویان در دانشگاه آزاد رخ می‌داد دست کم در مرتبه بعدی قرار می‌گرفت. اما با شروع انقلاب بسیاری از معادلات تغییر کرد.

 

سو استفاده سیستم آموزش عالی در کشور با تاسیس دانشگاه آزاد که به حق یکی از شاخص های نابرابری در امر آموزش عمومی در جامعه ایران است و خود جداگانه قابل بررسی است ، زمانی به اوج خود رسید که جمعیت جوان و مشتاق علم آموزی را سرخورده از تلاشهای ورود به دانشگاه های دولتی که درزنجیر انحصار سهمیه های گوناگون درآمده بود به سوی خود جذب و سعی در کنترل آن نمود.

 

کمبود امکانات تحصیلی و پول محور بودن فضای حاکم بر این دانشگاه به همراه تحمیل شهریه های سر سام آور  به دانشجویان در کنار ممنوعیت قانونی فعالیتهای صنفی و سیاسی که به عنوان دستور العمل رسمی در  همه واحد های آن جاری است و تفکر مدیریت حاکم بر آن که ارتجاعی ترین بخش از نظام جمهوری اسلامی را نمایندگی  می کند همواره با زور و ایجاد فضای خفقان سیاسی و صنفی سعی در خاموش کردن صدای اعتراضات دانشجویی نموده است. فقط کافی است که محتوا و اخبار و گزارشات  نشریات ، روزنامه ها ، سایتهای اطلاع رسانی و ۲خبرگزاری دانشجویی وابسته به این دانشگاه را ( که خود من ۲ سال ونیم دبیر تحریریه یکی از آنها بوده ام ) ببینید و بدون اینکه  خبرنگار و یا کارمند این رسانه ها باشید سانسور و خفقان حاکم بر آن را حس خواهید کرد. در حالی که شک ندارم هیچ رسانه ای به اندازه رسانه های وابسته به این دانشگاه فرمان ، حکم و نامه خود سانسوری و محدود کننده در امر اطلاع رسانی که به ظاهر رسالت هر رسانه ای را تشکیل میدهد از سوی سیستم مدیریتی  خود دریافت کرده باشد.

 

 به هر حالسهم بزرگی از جمعیت دانشجویی را ، دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل می‌دهند و هیچ خانواده‌ای نیست که یک یا دو دانشجوی دانشگاه آزاد در اقوام یا در خود خانواده نداشته باشد. لذا این دانشگاه و این دانشجویان از خود جامعه تأثیر می‌پذیرند و در بطن مبارزات مردم  در حرکتند و بر آن تاثیر به سزائی هم خواهند داشت. دانشجویان دانشگاه آزاد امروز با ظرفیتی بالغ بر نیمی از جمعیت دانشگاهی کشور نشان دادند که نه  محدودیت سیاسی ، نه خفقان و نه فشار های مالی ، دیگرعاملی برای سکوت نخواهد بود عزم و اراده آن در کنار اراده مردمی که سقوط جمهوری اسلامی را مبنای اهداف مبارزاتی خود قرار داده می رود تا به دریایی از خشم   و اعتراض برای نابودی جمهوری اسلامی بدل شود.

 

تجمع بیش از هزار تن از  دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز طی ۶ هفته اول سال تحصیلی جدید  علیه حکومت ،هم چنین  تجمع  اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در  حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز علی رغم همه فشار ها و تهدید ها و احضار گسترده به نهاد های امنیتی و کمیته های انضباطی ، سر دادن  شعار  مرگ بر دیکتاتور در تجمعات و شعار نویسی در کلاسهای این دانشگاه بر علیه نظام جمهوری اسلامی حضور مدنی دانشجویان را فراگیر کرده و به عنوان نیروهای تازه نفس وارد عرصه مبارزه با حکومت دیکتاتوری اسلامی نموده است .

بی شک با حوادث اخیر مبارزه با نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نه تنها فروکش نکرده بلکه به مرحله جدیدی وارد شده و گامهای مهمی را در پیش روی خود دارد.

بازگشت به صفحه اول