بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اعتصاب در كارخانه آلومینیوم اراك

 

بنا به اخبار منتشر شده، كارگران شركت آلومینیوم اراك، ایرالكو، روز دوشنبه ١١ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت مزایای خود و عدم توزیع لباس مخصوص كار، در شركت مزبور تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران با تجمع در قسمت بارگیری شركت و توقف پروسه بارگیری محصولات ایرالكو، خواستار پرداخت مزایای خود از جمله پاداش افزایش تولید به میزان ٢٥٠ هزار تومان برای هر كارگر شده اند. بنابه این خبر مدیر عامل ایرالكو در جمع كارگران حاضر شده و قول پرداخت مزایای كارگران را در ظرف چند روز آینده به كارگران داده است.

 

لازم به یادآوری است كه این دومین تجمع كارگران ایرالكو در سال جاری است. روز ٨ شهریورماه نیز صدها كارگر این شركت در اعتراض به فشار مقامات استان برای تعطیلی دیگهای خط قدیم شركت و به خطر افتادن شغلشان تجمع كرده بودند. اعتراض شهریورماه كارگران با حضور كارگران بخشهای مختلف شركت در پاركینگ سرویس ایاب و ذهاب كاركنان و علیرغم تلاش شورای اسلامی ایرالكو که سعی در آرام کردن كارگران داشت، شکل گرفت.

 

حزب كمونیست كارگری از اعتصاب كارگران شركت آلومینیوم قاطعانه حمایت میكند و از همه كارگران این شركت می خواهد تا رسیدگی كامل به خواسته هایشان به وعده های كارفرمایان و دولت اعتماد نكنند. حزب از همه مردم آزاده اراك و كارگران دیگر بخشهای این استان می خواهد كه یكپارچه از اعتصاب هم طبقه ایهای خود در ایرالكو حمایت كنند.

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ نوامبر ٢٠٠٩، ١١ آبان ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول