بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گزارش جلسه سخنرانى و پرسش و پاسخ  پيرامون

"چگونگى پيشرفت و پيروزى انقلاب جارى در ايران"

در ونكور- كانادا

مصطفى صابر رييس دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى ايران به جاى حميد تقوايى- ليدر حزب كه بخاطر درگذشت ناگهانى يكى از بستگانش نتوانست در اين جلسه حضور داشته باشد- در ونكور كانادا سخنرانى كرد.

مصطفى صابر سخنرانى خود را با برشمردن مختصات و ويژگيهاى انقلاب جاري در ايران آغاز و سپس به نقش نيروها و جريانات بورژوايى متنوع و مختلفى كه تلاش ميكنند روى اين جنبش تاثير گذاشته و مانع پيشروى آن شوند- پرداخت.

از جمله جرياناتى كه مصطفى مورد بحث و بررسى قرار داد- جريانات موسوى كروبى و دار و دسته هاى ديگر حكومتى جريانات موسوم به جمهوريخواهان ملى گنجى و سازگارا و طيفهايى مثل داريوش همايون بود كه در هر اعلاميه و بيانيه خود مردم را از انقلاب بر حذر داشته - به مسخ انقلاب پرداخته و آنرا مترادف خشونت و تخريب قلمداد ميكنند و تلاش ميكنند كه مردم را از پيشروى بر حذر داشته و به يك كلام مانع رهايى  مردم از شر جمهورى اسلامى و برقرارى جامعه اى آزاد و انسانى شوند.

نهايتا- مصطفى صابر توضيح داد كه ما چه ميگوييم.

 توضيح داد كه ما خواستار آزادى بدون قيد و شرط براى همه- برابرى كامي و بدون چون و چراى زن و مرد- پايان دادن به مجازات اعدام- دفاع از حقوق كودكان و برچيدن بساط هر گونه تبعيض و تفاوت به هر بهانه و توجيهى هستيم. او توضيح داد كه ما در يك كلام- مدافع آزادى- برابرى و سازماندهى يك جامعه آزاد انسانى هستيم كه توسط مردم و با اراده خودشان سازمان يافته و اداره ميشود. ما حزبى براى نيل به اين مقصود تشكيل داده و از شما هم دعوت ميكنيم كه به اين حزب بپيونديد. اين حزب شماست.

در بخش بعدى برنامه كه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت- شمار زيادى از حضار شركت كرده و سوالات و نظرات خود را مطرح كردند. اين البته بهترين بخش مورد علاقه مصطفى صابر بود و بسيار زنده و ديناميك پيش رفت.

برخى از سوالاتى كه مطرح شد  اين بود كه: چرا شما جبهه مشترك با جريانات چپ ديگر تشكيل نميدهيد؟ يا اصولا موضعتان در اين مورد چيست؟

آيا امكان سازش بين اپوزيسيون مجاز رژيم با خامنه اى هست يا نه؟

 آيا اين شعار شما مبنى بر برپايى يك جامعه آزاد انسانى يا حكومت انسانى در تناقض با جمهورى سوسياليستى يا جامعه سوسياليستى نيست؟

شما تاكيد زيادى روى جنبش مردم- حقوق مردم- انقلاب مردم و غيره ميكنيد- آيا اين پوپوليسم و دورى از طبقه كارگر نيست؟

 پاسخ به اين سوالات و بحثهاى جذاب پيرامون اين آنها- جوى را ايجاد  نمود كه  بسيار گرم- روشنگرانه و دلپذير بود. شركت كننده در اين جلسه امكان مشاركت و دخالتگرى يافته  در گير گفت و شنود زنده اى گشتند.

در پايان نيز همگى از ميز كتاب و نشريات حزب ديدن كرده و شمارى از آخرين نشريات حزب و تعدا زيادى از برنامه حزب به زبانهاى فارسى- انگليسى و اسپانيايى را خريدارى كردند.

 

تشكيلات خارج كشور حزب كمونيست كارگرى ايران غرب كانادا


بازگشت به صفحه اول