بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جوانان کمونیست ۴۲۷

مرزها را میشکنیم وقلبها را به هم پیوند میدهیم

مصاخبه سیامک زارع با مینا احدی

 

همانطور که در شماره قبل گفته بودم در جلسه سخنرانی که در شهر فرانکفورت با حضور اصغر کریمی؛ مینا احدی ومحمد آسنگران  برگزار شده بود من با هر یک از این دوستان صحبتی داشتم ؛ در این شماره صحبتم با مینا احدی به مناسبت روز جهانی علیه اعدام می خوانید.                                                                                                  

ابتدا در مورد فعالیتهای کمیته علیه اعدام در ایران مینا احدی اینچنین توضیح داد: 

کمیته علیه اعدام سالهاست که فعالیت میکند وما در ایران ودر دنیا به خنوان یک سازمان سازمان بین المللی شناخته شده ایم. شاید یکی از دلایل این باشد که ما سعی کردیم از اعماق جامعه افراد وکیسهایی را انتخاب کنیم که دست آنها از همه جا کوتاه شده واگر در مورد آنها حرف زده نشود واگر عکسهای آنها پخش نشود و اگر سرگذشتشان علنی نشود جمهوری اسلامی میتواند آنها را بنام معتاد و قاتل و تن فروش و همجنسگرا به قتل برساند وادعا کند این کارها ویا به عبارتی جنایات به خاطر این است که در جامعه امنیت برقرار شود. ولی کمیته بین المللی علیه اعدام سعی کرده در مورد این آدمها ودر مورد جزئیات زندگی آنها حرف بزند. و سعی کردیم در دنیا راجع به آنها صحبت کنیم و بگوییم چه قوانین وسنتهایی چه حکومتی و چه فرمهایی در آن جامعه باعث میشود تا آدمها در شرایطی ضد انسانی گیر کرده وچطور حکومت بصورت سبعانه و وحشیانه آدمها را میکشد.

کمیته علیه اعدام سازمانی است که میجنگد جان آدمها را نجات دهد؛ سازمانی نیست که فقط اطلاعیه دهد و یا محکوم کند. ما جزئی از پروسه مبارزه روزمره مردم ایران برای نجات جان انسانها هستیم. ما میتوانیم به یک رنسانس فکری ؛ یک تغییر وتحول فکری در ایران دامن بزنیم هم از زاویه ابراز همدردی وهمبستگی مردم با کسانی که به قتل میرسند و اعدام میشوند وهم از زاویه ابراز نفرت از سیستم حقوقی در ایران از حکومت اسلامی و از سبعیتی که در قبال مردم از طرف این حکومت دامن زده میشود.

در خود ایران این جنبش تا چه حد شناخته شده  و آیا مردم از این حرکت استقبال میکنند یا نه؟

به نظر من در هر جامعه ایی اگر اعدام یا قتل خونسردانه توسط دولتها وجود داشته باشد در آن جامعه حرفی از حقوق بشر نمیتوان زد. اگر شخصی شاهد این اتفاق باشد که کسی را به سلول انفرادی میبرند و به او میگویند تا ساعاتی دیگر باید پای چوبه دار برود بخصوص اگر آن شخص که برای مرگ باید لحظه شماری کند یک بچه باشد دیگر در آن جامعه از هیچ حقوق بشری نمی شود حرف بزنیم. بهمین دلیل مبارزه علیه اعدام یک مبارزه همگانی است، یعنی هر کسی که می خواهد در امنیت و آسایش زندگی کند، هر کسی که می خواهد حقوقش به عنوان انسان رعایت شود باید در این مبارزه شرکت کند و در صف مبارزه علیه اعدام قرار بگیرد. در حال حاضر در ایران هم جمع کثیری به این مبارزه پیوسته اند. واین را میتوان از اعتراضات مردم در هر تجمعی دید و نمونه آن مراسم یادبود بهنود شجاعی بود .

جنبش علیه اعدام چه تاثیری در ایران داشته ؟

اولین تاثیری که داشته احترام وحرمت زیادی را برگرداننده بخصوص نسبت به کسانیکه درشرایط سخت به کاری دست زده اند که خارج از اراده آنها بوده. مثل بچه ایی که مرتکب قتل میشود جامعه را به این وامیدارد که این بچه به چه دلیل این کار را کرده و در چه شرایطی بزرگ شده و چرا موضوع به اینجا کشیده شده و این افراد و به خصوص بچه ها کمتر مورد نفرت قرار میگیرند. این بماند که در ایران تعداد زیادی فعال سیاسی اعدام میشوند و آنها همیشه مورد احترام جامعه هستند اما تمام نفرتها دوباره بسوی دولت باز میگردد. از جمله تاثیراتی که جنبش علیه اعدام داشته نجات جان انسانها ؛ تعداد خیلی زیادی در اثر این فعالیتها نجات پیدا کردند مثلا  نازنین فاتحی که حتی از زندان آزاد شد .

وقتی از مینا احدی درباره تاثیرات فعالیتهای کمیته علیه اعدام در زمینه بین المللی پرسیدم او جواب داد: افشا کردن وضعیتی که در ایران است؛ افشا کردن جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میدهد بخصوص جنایاتی که در مورد کودکان و زنان وبا افشا کردن قوانینی که بر علیه مردم در ایران جاریست ما توانستیم مرز را در هم بشکنیم دیده شده از طرف احزاب ناسیونالیست ویا بعضی دولتهای اروپایی که گفته شده آنها(مردم ایران) مسلمانند و از یک کشور اسلامی با قوانین خودشان آمده اند وشاید قتل عادی (اعدام) باشد. ما این سد وموانع را شکستیم وثابت کردیم بشر هیچ فرقی نمیکند از کجا آمده باشد هرکجا که زندگی میکند احکام تبعیض آمیز نباید آنها را از هم جدا کند. با این کار نشان دادیم حقوق بشر جهانشمول است و به همین دلیل مرزها را میشکنیم وقلبها را به هم پیوند میدهیم.

کمیته علیه اعدام در دنیا یک سازمان شناخته شده ایی است و ما سعی میکنیم در دنیا توجه بین المللی را به احکام اعدام در ایران جلب کنیم ودر عین حال یک جنبشی را علیه جمهوری اسلامی دامن بزنیم.  


بازگشت به صفحه اول