بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جوانان کمونیست ۴۲۷

۱۳ آبان و ستون خيمه اسلام

نويد مينائي

 

۱۳ آبان هنوز نيامده آب در لانه مورچه گان انداخته. آنان که فکر نمي کردند روز قدس به آن فاجعه برايشان تبديل شود، و شد! از ترس ۱۳ آبان مدام پيغام پسغام مي دهند. به قول يکي از سايت هاي خبري در سپاه ديگر کسي نمانده که درباره ۱۳ آبان حرفي نزده باشد. همه شان به دست و پا افتاده اند و تهديد مي کنند. تمام "سلحشوران" به صف شده اند، فرمانده کل سپاه مي گويد "هيچ فردي جرات بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي بايد از بين برود را ندارد و كسي به خود جرات نمي‌دهد اصل نظام و شكل آن را مورد تحريم قرار دهد " صفوي معاونش مي گويد " هر کسي در مقابل ولايت ايستاد سرنگون شد و شکست خورد " مدام تهديد و رجز خواني که فقط در مقابل سفارت سابق امريکا جمع شويد، فقط شعار مرگ بر آمريکا، در مقابل فتنه گران مي ايستيم، البته ملت با ولايت فقيه هستند ولي معدود و اندک معاندان و پول گرفته از اجنبي ها هستند که مي خواهند اخلال کنند و در نتيجه کل سپاه بسيج شده و مثل بيد بر خود مي لرزد که اين اندک معاندي که هميشه هم در مقابل خط ولايت شکست خوده شعاري غير از مرگ بر آمريکا ندهد و جايي به غير از مقابل سفارت آمريکا تجمع نکند!

ديروز مردم در تهران در منطقه غرب تهران با شعار نه موسوي نه احمدي آزادي و برابري به استقبال ۱۳ آبان رفتند. دانشجويان دانشگاه هاي مختلف از روزها قبل با شعار نويسي و برپايي تجمعات، با برهم زدن مراسمات دولتي و تبديل آن ها به عرصه مبارزه با جمهوري اسلامي و از جمله شعار "اين دولت فاشيسته، يه جا بايد بايسته"به استقبال اين روز رفته و وقعي به تهديدات بزرگترين و وحشي ترين ارگان سرکوب حکومت جنايت کاران نگذاشتند. مردم (همان معدود اخلال گران) نيروي انتظامي را به زانو در آورده اند، دانشجويان در دانشگاه ها بسيجيان را غافل گير و فرسوده کرده اند. دانشجويان دانشگاه شريف بسيجيان را مسخره مي کنند و تمام وحشي گريشان را به هيچ مي گيرند. شعار مي دهند "بسيج بايد برقصه"، و اين يعني تمام زور و ضرب حکومت در دانشگاه بر باد رفته است.

اين ها را کنار هم که بگذاريم مي بينيم ستون خيمه اسلام که سپاه و شمشير اسلاميت آن است به شدت لرزان و نا پايدار در هم شکسته است. نه سپاه و خامنه اي مي توانند پايداري را به آن بازگدانند و نه موسوي و دوستانش. ديگر نه تهديات سپاه تاثيري بر مردم دارد و آنان را عقب مي راند و نه وعده دوران امام و وعده "جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کله زياد" و نه وعده اجراي قانون توحش اسلامي مردم را به نسخه بهتر حکومت اسلامي راضي مي کند.

۱۳ آبان روز "جمهوري اسلامي نمي خواهيم" است. روزي ست که اعلام کنيم هيچي اش را نمي خواهيم، هيچ نسخه و روايتي از حکومت ۳۰ سال جنايت و کشتار و سنگسار و فقر و نا امني را نمي خواهيم. روزيست که بايد شعار و مطالبه واقعي مان را فرياد کنيم، بايد حرف دلمان را بزنيم. بگوييم حکومت اسلامي نمي خواهيم، بگوييم حکومتي مي خواهيم که قوانين و روابطش بر اساس انسانيت و احترام به انسان بنا شده باشند، بر اساس آزادي و برابري و احترام به انسانيت نه بر اساس اسلام و قوانين ضد بشري آن. فرياد بزنيم آزادي و برابري و حکومت انساني مي خواهيم، بگوييم حکومت اسلامي بايد برود و "حکومت انساني" به جايش بيايد.


بازگشت به صفحه اول