بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گسترش اعتراضات دانشجویان در آستانه ۱۳ آبان

 

اعتراضات دانشجویان در دانشگاه های مختلف در آستانه ۱۳ آبان رو به گسترش است. طی روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های مختلف با برپایی تجمعات اعتراضی و یا تبدیل مراسم های دولتی به صحنه اعتراض به حکومت اسلامی فضای پرشور و رزمنده ای را در دانشگاه ها ایجاد کرده اند و با شعارهای خود فضای ضد حکومتی را در دانشگاه ها غالب کرده اند.

 

امروز ۱۱ آبان صدها تن از دانشجویان دانشگاه شریف در تجمع خود با شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "این دولت فاشیسته، یه جا باید بایسته"، "آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه" به حکومت دیکتاتوری و فاشیستی اسلامی اعتراض کردند. دانشجویان که برای اعلام اعتصاب غذا ظرفهای غذایشان را از سالن غذاخوری به بیرون می بردند با برخورد وحشیانه بسیجیان مواجه شدند. دانشجویان با شعار "بسیجی وحشی شده" و "بسیجی باید برقصه!" بسیجیان و برخوردهای مذبوحانه شان را به تمسخر گرفتند.

 

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر هم روز گذشته جلسه سخنرانی صفارهرندی وزیر ارشاد دولت را به صحنه اعتراض به حکومت اسلامی تبدیل کردند. دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهای دیگر در تمام طول جلسه مانع سخنرانی هرندی شدند.

 

دانشگاه آزاد تهران هم برای ششمین هفته متوالی صحنه اعتراض و تجمع ضد حکومتی دانشجویان است. دانشجویان برای برپایی تجمع اعتراضی در ۱۲ آبان ماه قرار گذاشته و در و دیوار دانشگاه را با شعار پر کرده اند.

 

دانشجویان دانشگاه چمران اهواز نیز جلسه سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس را به ضد خودش تبدیل کردند  و مانع سخنرانی نماینده مجلس اسلامی شدند.

 

دانشجویان دانشگاه رودهن هم امروز ۱۱ آبان تجمع ضد حکومت اسلامی برپا کردند. صدها دانشجوی این دانشگاه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و "دانشجو با غيرت ۱۳ آبان شده بيا به ما بپيوند" در محوطه دانشگاه تجمع کرده و اندک بسیجیان موجود در دانشگاه را غافلگیر کردند.

 

در دانشگاه های علم و صنعت، یاسوج، تربیت معلم، هرمزگان و ایلام نیز فضای اعتراضی بسیار بالاست و دانشجویان و جوانان در و دیوار شهر و دانشگاه  را با شعارهای ضد حکومتی و دعوت مردم به تجمع روز ۱۳ آبان پر کرده اند.

 

۱۳ آبان روز "حکومت اسلامی نمی خواهیم" است. در این روز به خیابان ها بیاییم و اعلام کنیم جمهوری اسلامی باید برود و آزادی و برابری و یک حکومت انسانی جایگزین آن بشود.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیتی

سازمان جوانان کمونیست

۱۱ آبان ۸۸، ۲ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول