بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

حکومت اسلامی بانی خشونت علیه زنان است!

 

به مناسبت ٢٥ نوامبر روز بین المللی "مبارزه علیه خشونت به زنان" در روز شنبه ۲۸ نوامبر٬ فعالین حزب کمونیست کارگری٬ نهاد ایران سولیداریتی و انجمن همبستگی زنان در شهر بزانسون Besancon فرانسه بمدت دوساعت با برپایی تظاهرات٬ راهپیمایی و نمایش خیابانی در پر رفت و آمدترین نقاط شهر توجه عموم را به خشونت علیه زنان و وضعیت اسفبار زنان د رکشورهای اسلام زده جلب کردند.

راهپیمایی ساعت ١٤ از مرکز شهر با نواختن طبل و حمل باندورلها و پلاکاردهایی که مبارزات زنان برای برابر و زن ستیزی جمهوری اسلامی و مقاومت و مقابله مردم برای رهایی از شر حکومت اسلامی را به نمایش می گذاشت با سر دادن شعارهایی در دفاع از مبارزات زنان علیه تبعیض و نابرابری شروع شد. در طی مسیر دهها نفر به این صف مبارزاتی پیوستند.

درمیان تظاهرکنندگان زنانی با ماسک سفید٬ با توقف در چند نقطه کلیدی شهر٬ با اجرای نمایشنامه های سمبلیک٬ تبعیض و بحقوقی زنان را به باد انتقاد میگرفتند و خواهان برچیده شدن بساط زن آزاری در هر شکل و در هر کجا میشدند.

Paskal Descams یکی از فعالین سوسیالیست سرشناس شهر بزانسون در سخنرانی پر شوری که با استقبال مردم روبر شد٬ زن ستیزی در جوامع سرمایه داری را مورد نقد قرار داد و با حمله به اسلام سیاسی و حکومت اسلامی ایران٬ بعنوان نظامی مبتنی بر زن ستیزی سیستماتیک٬ اعلام کرد با برچیده شدن بساط حکومت اسلامی ایران٬ قدم بزرگی برای رهایی زنان در جهان برداشته خواهد شد.

پاسکال در ادامه به قتل ندا آقا سلطان توسط نیروی نظامی امنیتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت بی سبب نیست که جهان ندا را بعنوان سمبلی علیه خشونت به  زنان انتخاب کرده است. این خشونت مداوما و سیستماتیک توسط جریانات اسلامی در جامعه باز تولید میشود. فرودستی زنان در کشورهایی چون افغانستان٬ ایران٬ عراق و فلسطین اتفاقی نیست٬ همه جا جریانات اسلامی این سیستم خونین و خشونت بار را هدایت و رهبری میکنند. وی در پایان سخنرانی پرشور خود را به زبان فارسی و با مرگ بر جمهوری اسلامی پایان داد!

این تظاهرات که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود٬ توسط رادیوهای محلی فرانسوی زبان هم پوشش داده شد. رادیو Deux درحین راهپیمایی با دوتن از چهره های فعال این تظاهرات٬ فریبا وفریده آذر مصاحبه هایی صورت داد ومستقیما پخش کرد. فریبا آذر درمصاحبه با رادیو Deux شهر بزانسون به مبارزات جاری و زنده زنان٬ جوانان٬ کارگران در ایران اشاره کرد و تاکید کرد که این مبارزات سبب شده است تا جهان سیمای واقعی مردم ایران و تلاش آنها برای خلاصی از حکومت ارتجاعی اسلامی  ایران را بهتر درک کنند و با آن اعلام همبستگی کنند.

فریده آذر درمصاحبه رادیویی خود به نقش مهم مقاومت دلیرانه زنان در مبارزات جاری مردم ایران در مقابل حکومت اسلامی ایران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز موفق نشد زنان ایران را به تسلیم بکشاند و امروز پس از سه دهه خشونت سازمان یافته علیه زنان همچنان رژیمی مستاصل و بی ریشه در میان مردم ایران است.

در این تظاهرات همچنین روزنامه L'Est Républicain مصاحبه با یدی کوهی مسول تشکیلات حزب در فرانسه را منتشرکرد. و این تظاهرات را موفقیت آمیز خواند.

 

تظاهرات درشهر بزانسون فرانسه را مستقیما میتوانید از آدرس زیر مشاهده کنید.

http://www.motionbox.com/videos/7a97d3b5181aefcaf5

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران ــ واحد فرانسه

۲۹ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول