بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

من مذهب را طرد كرده ام

كتابخواني و گفتگو
با فعال سرشناس حقوق انساني ٬ مينا احدي
در شهر توبينگن آلمان

, Begegnungsstätte Hirsch پنج شنبه ۳ دسامبر ساعت ۸ شب در
Hirschgasse 9,Tübingen

دعوت كنندگان :
بخش برابري و انتگراسيون شهرتوبينگن
سازمان زنان تره ده فام

اجرا كننده برنامه فعال سرشناس و اسلام شناس آلماني: كولين شوبرت

مينا احدي يك فعال معروف و محبوب در اروپا و در ايران است. در برنامه سخنراني روز ۳ دسامبر ايشان فقط در مورد بيوگرافي و كتابش صحبت نخواهد كرد٬ بلكه در مورد وقايع سياسي اخير در ايران و همچنين در مورد معضلات مهم در آلمان و مباحثاتي نظير انتگراسيون و اسلام و غيره نيز بحث خواهد كرد. از همگان دعوت ميكنيم در اين جلسه حضور بهم رسانند.

Ich habe abgeschworen
Lesung und Gespräch
mit der iranischen Menschenrechtlerin
Do., den 3. 12. 2009, 20 Uhr, Begegnungsstätte Hirsch
Hirschgasse 9,Tübingen
Eintritt kostenlos
Es laden ein
Mina
Ahadi

archiv@frauenrechte.de und Tel: 07071/7973-13

www.tuebingen.de/gleichstellung-integration


بازگشت به صفحه اول