بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درباره

تظاهرات ١٣ آبان و انقلاب حاضر

 

 

تظاهرات وسیع و رادیکال ١٣ آبان در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، اهواز، اراک، یاسوج، تفرش و قزوین و شهر کرد و شهرهای دیگر یکبار دیگر با قاطعیت اعلام کرد آنچه در ایران جریان دارد یک انقلاب عظیم و توده ای برای رهایی از شر جمهوری اسلامی است. اکنون دیگر روشن است که این جنبشی در "اعتراض به انتخابات"، محدود به اصلاح جمهوری اسلامی،  یا تغییراتی در چهارچوب نظام سیاسی حاضر نیست. فریاد "مرگ بر دیکتاتور"، "خامنه ای قاتله ولایتش باطله"، "مرگ بر قانون اساسی جمهوری اسلامی"  و نظیر این در تظاهرات میلیونی  ١٣ آبان  کمترین تردیدی نمی گذارد که حرکت عظیم مردم، همچنان که ما از روز نخست گفتیم، انقلابی علیه کلیت جمهوری اسلامی است.

 

١٣ آبان با قدرتی دوچندان اعلام کرد که رژیم حاکم با همه وحشیگری و جنایاتش قادر به متوقف کردن مردم و انقلابشان نیست. برعکس این انقلاب است که قدم به قدم به پیش میرود و شرایط از پای درآوردن رژیم جانیان اسلامی را فراهم می آورد. اکنون دیگر قطعی است که انقلاب در شکل تظاهرات های توده ای به مناسبت های رسمی و غیر رسمی ضربان و ریتم منظمی یافته است. با تظاهرات های گسترده و پرشور ١٣ آبان انقلاب نه فقط ادامه کاری خود را اعلام کرد بلکه نشان داد که در هر گام  بیشتر نیرو میگیرد و بخش هر چه وسیعتری از جامعه را  علیه رژیم اسلامی بسیج میکند و بمیدان می آورد.

 

تظاهرات های وسیع دانشجویی در سراسر کشور در هفته های منتهی به ١٣ آبان و همچنین حضور  پررنگ تر دانش آموزان دبیرستانی در صف انقلاب  مبارزات بازهم پرشورتر جوانان برای خلاصی جامعه  از شر رژیم اسلامی را نوید میدهد. نقش دختران و زنان در تظاهرات ١٣ آبان و حمله وحشیانه و تدارک شده  نیروهای سرکوبگر به زنان تاکید دیگری بر این حقیقت میگذارد که انقلاب حاضر، انقلابی زنانه است. نه فقط بخاطر آنکه زنان و دختران یک نیروی محرکه اصلی آن هستند، بلکه به این معنی که برابری بی قید و شرط زن و مرد و تغییر کل فرهنگ اسلامی و ضد زن حاکم  اصل مسلم انقلاب حاضر است. گسترش اعتصابات کارگری در هفته های گذشته و  پیوستن مردم به صفوف تظاهرات کارگران در اهواز از  حضور قدرتمند تر صف متشکل کارگران در آینده  نزدیک خبر میدهد.

 

بدین ترتیب تظاهرات  ١٣ آبان یک نقطه عطف مهم در پیشروی انقلاب در ایران بود. انقلاب اکنون قدرت و استحکام بیشتری یافته، سیمای چپ و رادیکال آن متعین تر میشود و با گام های استوار به پیش میرود. اولین نتیجه این وضع تشدید نزاعهای درونی جمهوری اسلامی نه فقط بین جناح حاکم و مغضوب بلکه حتی در صفوف جناح غالب خواهد بود. روحیه نیروهای سرکوب بیش از پیش تضعیف خواهد شد و  فضای فعالیت سیاسی و انقلابی گسترش خواهد یافت. اشکال سازماندهی توده ای و حزبی ارتقاء خواهد یافت و توده های وسیع مردم برای سرنگونی انقلابی رژیم و بدست گرفتن سرنوشت خود و اداره اوضاع پس از جمهوری اسلامی آماده خواهند شد.

 

تظاهرات ١٣ آبان موقعیت نیروهای راست جامعه بطور کلی را نیز تضعیف کرد.  کسانی که به توقف و مهار انقلاب و سازش آن با جمهوری اسلامی دل بسته بودند، اکنون بیش از پیش منزوی و از صحنه سیاست ایران خارج میشوند و در بهترین حالت به امید چوب لای چرخ  انقلاب گذاردن لنگ لنگان به دنبال آن کشیده میشوند. تظاهرات ١٣ آبان همچنین با شعار "اوباما یا با اونا یا با ما" و نیز شعارهای دیگر پیام محکمی برای دول بورژوایی فرستاد و اعلام کرد که هیچگونه سازش و معامله برای بقاء جمهوری اسلامی را نمی پذیرد. اکنون هر دولت بورژوایی ناگزیر است بپذیرد که مردم ایران برای اجرای حکم خود  مبنی بر اینکه "جمهوری اسلامی باید برود" ضمانت اجرایی پرقدرت و  زیر و رو کننده ای یعنی انقلاب حاضر را قرار داده اند.

 

بالاخره اینکه تظاهرات ١٣ آبان حاکی از آن بود که انقلاب مقدمات عبور از وضعیت نامتعین در رهبری رسمی اش را فراهم میکند. این انقلاب بی تردید در مضمون و شکل چپ است و به این معنی رهبری آن نیز چپ است. اما به دلائلی و از جمله توازن قوای نامساعد و سبعیت و وحشیگری بی حد و حصر رژیم اسلامی ناگزیر بوده است که از شکاف های بین حاکمان  استفاده کند. اکنون انقلاب به میزانی که توازن قوا را به نفع خود بهم میزند روی پای خود می ایستد و بیش از پیش با زبان صریح و روشن خود سخن میگوید. ١٣ آبان یک گام تعیین کننده در این جهت بود. ١٣ آبان  بیش از پیش شرایط  تامین رهبری چپ و انسجام حول پرچمی را فراهم آورد که خواهان پیروزی بی کم و کاست بر جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و برابری و رفاه و شادی است. این پرچم کارگران و زنان و جوانان است که شفاف و بی تزلزل توسط حزب کمونیست کارگری برافراشته شده و پس از این قدرتمند تر خواهد شد.   

 

حزب به تمام زنان و مردانی که ١٣ آبان را ساختند درود میفرستد، آنان را بصفوف خود فرا میخواند و همراه آنان با شوری دو چندان برای پیشروی های بیشتر انقلاب و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی مبارزه میکند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٥ نوامبر ٢٠٠٩، ١٤ آبان ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول