بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢١

كاظم نيكخواه

صفحه بازتاب هفته

 

طرح استقرار دائمي آخوندها در مدارس

 

طرح جالبي است. در دوره اي كه آخوند جماعت مشغله شان اينست كه خودرا كجا از دست مردم مخفي كنند، جمهوري اسلامي تصميم گرفته است هزاران آخوند را آن هم بطور دائم در مدارس مستقر كند. شخصي بنام علی اصغر یزدانی "معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش" ميگويد در حال تعريف استقرار دائمي روحانيون در مدارس كشور هستيم. تا بتوانيم ساز و كار آنرا بطور دقيق و مشخص تعريف كنيم. و ادامه ميدهد "در طرح استقرار روحانیون در مدرسه، روحانیون از بحث نماز جماعت گرفته تا پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی دانش آموزان و اقدامات فرهنگی و پرورشی دیگر، با آموزش و پرورش همکاری خواهند کرد" او همچنين ميگويد "بر اساس مفاد این همکاری، به تناسب نیازمندی‌های هر استان، منطقه و مدرسه، از روحانیون توانمند و کارآمد برای همکاری با آموزش و پرورش استفاده خواهد شد".  اينكه شمار اين آخوندها كه دوست دارند آنها را "روحاني" بنامند چقدر است هنوز معلوم نيست از چند صد نفر تا چند هزار نفر فعلا گويا آماده شده اند. اما در سايتهاي جمهوري اسلامي آمده بود كه عده اي از دست اندركاران حكومت پرسيده بودند پست و مقام اين آخوندها چيست؟ حقوق ميگيرند يا نه؟ مديرند يا معلمند يا چه؟

 

 حكومت اسلامي مانده است كه هفتاد ميليون مردم اين جامعه را چگونه پاسداري كند كه صداي مرگ بر ديكتاتورشان بلند نشود. مانور براي كنترل شورشها و اعتراضات كارگري يك نمونه جالب از اين دست است. مانور ناجا در تهران يك نمونه ديگر است. زمزمه بستن دانشگاهها و "انقلاب فرهنگي" دوم در دانشگاه هم نمونه ديگري است. به هر گوشه جامعه كه فكر ميكنند بايد يك مشت نيرو بفرستند كه مردم زيرآبشان را نزنند. حال سوال اينست كه اين جمهوري اسلامي است كه مردم را محاصره كرده است يا مردمند كه حكومت را در محاصره خود در آورده اند.  بهرحال هرچه باشد استقرار دائم آخوندها در مدارس را بشدت شك دارم كه بتوانند عملي كنند. اين سخت ترين ماموريتي است كه اينها در عمرشان انجام داده اند. و اگر خر شوند و قبول كنند يا مجبور شوند قبول كنند آنچنان توسط دانش آموزان مضحكه خواهند شد كه دمشان را روي كولشان بگذارند و فرار كنند. اين من و اين شما. ببينيم چه ميشود!*


بازگشت به صفحه اول