بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢١

محمد رضا پويا

صفحه بازتاب هفته

استثناء یا جنایات استثنایی

 

محمد خاتمی، در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران طی یک سخنرانی اعلام نمود که "جامعه دچار بحران شده است" وی میگوید برای حل این بحران باید همه به "قانون" بازگردیم. او اینرا شیوه خمینی و "خط امام" میداند. او تلاش دارد جناح مقابل را قانع کند که به "قاعده بازی" باز گردد. وی میگوید که دقت در سه مقطع زندگی سیاسی خمینی برای حل "بحران" میتواند راهگشا باشد: "در ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی و پیش از انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) با توجه به وجود گروه های غیر دینی و بعضا مارکسیست که در میان مردم وجود داشتند همواره بر این نکته تاکید داشتند که در نظام جمهوری اسلامی حتی افرادی که ضد خدا و ضد دین هم باشند، تا زمانی که دست به سلاح نبرده باشند و توطئه نکنند، ایمن هستند." اما خاتمی میداند که در همین دوره مورد اشاره، دهها هزار نفر اعدام شدند و نمی تواند آنرا مخفی نماید. به همین علت مجبور است که به جنایات خمینی در لفافه اشاره ای بکند: " بعد از انقلاب نیز به علت شرایط جنگ و ترور، بعضا رویدادهایی را داریم که امام در واپسین سالهای پر برکت عمرشان با اشاره به انها فرمودند که انها استثنائاتی بودند که به خاطر جنگ و شرائط ویژه پیش آمد و بنا داریم که همه به قانون بازگردیم." رذالت این شاگرد خمینی مرز ندارد. ریئس جنایتکاران اسلامی هنوز پایش به دروازه قدرت نرسیده بود، فتوای قتل همه مخالفان رژیم اسلامی را صادر نمود. مارکسیستها را دسته دسته شبانه به جوخه اعدام سپردند. بمبهای رژیم سلطنت را به دماغه هواپیمای های نظامی بستند و آنرا بر سر مردم کردستان ریختند. این "استثناء" مورد اشاره خاتمی، اعدام صد هزار از شریفترین مردم این کشور است. این جنایت بزرگ که افشای همه جانبه آن جهانی را به تاثر در خواهد آورد در زندگی سیاسی آدمکشان اسلامی گویا تنها یک "استثناء" بوده است. اما این استثنا، تاریخ سی ساله سراسر جنایت رژیم اسلامی را شامل میشود. اما یک اتفاق "استثنایی" در راه است. مردم رژیم اسلامی را به محاصره در آورده اند. میخواهند بیدرنگ سرنگونش کنند. رهبر مسلمین حاکم، نفسهای داغ مردمی که به سراغ رژیمش آمده اند، را بر گردن خود حس میکند. همانها ولی فقیه را بگریه واداشتند. همینها جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد و تمامی آن جنایات "استثنایی" دولت اسلامی را جلو چشم مردم جهان خواهند گرفت. مردم در ایران مشغول شکل دادن به یک واقعه بزرگ و پر شکوه هستند که طنين آن در کل جهان احساس خواهد شد. سرنگونی جمهوری اسلامی و افشای ظرفیت فوق تصور ماشین جنایت اسلام، نه تنها از تکرار این فاجعه در گوشه کنار دنیا جلوگیری میکند، بلکه پرونده اسلام سیاسی را برای همیشه خواهد بست. سرنگونی جمهوری اسلامی به این "بحران" خاتمه خواهد داد.* 


بازگشت به صفحه اول