بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

سیزده آبان و نگرانی های جنبش راست

محمدرضا پویا

 

تظاهرات سیزده آبان برگزار گردید. اکثر شهرهای بزرگ ایران مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز، شاهد حضور پر تعداد مردم در خیابانها بود. خبرگزاری ها همگی تعداد جمعیت تظاهر کننده در تهران را بالای یک میلیون نفر اعلام  کرده اند. تمرکز شعارهای مردم در این روز عمدتا بر علیه شخص خامنه ای بعنوان مسئول اول تمامی جنایات رژیم بود.نوع ومیزان شعارها نشان میدهد که خامنه ای نه به عنوان رهبر یک جناح از دولت اسلامی، بلکه اینبار به عنوان نماد کل حاکمیت رژیم اسلامی ، مورد حمله مردم قرار گرفته است.درسیزده آبان مردم برای اولین بار عکسهای خامنه ای را پایین کشیدند و در خیابان بر روی آن رژه می رفتند. نفس این اتفاق آنهم در روزیکه رژیم اسلامی پنجاه هزار نفر از نیروهای سرکوب خود را روانه خیابان کرده بود، نشانگر آن است که توازن قوای سیاسی جامعه باز هم قدمهایی بسود مردم ، تغییر کرده است.

همین تصویر کنونی سیاسی جامعه که هنوز ناگفته های بسیار دارد و هنوز به اصطلاح به اعماق نرفته است، جریانات راست را ترسانده است. علیرضا نوریزاده و محسن سازگارا که دلالی مابین اصلاح طلبان حکومتی و راست در اپوزیسیون را بر عهده کرفته اند،( الان مشغول جوش دادن معامله دولت سبز ملی و جمهوری ایرانی هستند) در برنامه تفسیر خبر صدای امریکا در سیزده ابان در مواجه با شعارهای مردم ناچارند به رادیکالیزم جاری در جامعه اعتراف کنند، اما با شیادی آخوند گونه که نزد هر دو بشکل ژنیتیکی یافت میشود، تلاش کردند که هدف مبارزات مردم را، نه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، بلکه دست یافتن به "صندوق رای" حالا اینبار با نظارت بین المللی ، جا بزنند. فرشاد فلاحتی مجری برنامه صدای امریکا رادیکالیزم مردم را متذکر میشود و رو به نوریزاده میگوید که: " خامنه ای عمود خیمه نظام است و مخالفتی که با او میشود بمنزله مخالفت با کل نظام است، این جنبشی که راه افتاده است جلوتر از جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش  موسوی است" علیرضا نوریزاده ناچار میشود بر خلاف میل جنبشی خود به حکم مجری برنامه گردن بگذارد: " صد در صد. مردم دارند از آقای موسوی و کروبی جلوتر میروند.......آنها(کروبی و موسوی) بارها گفته اند که انها در پی مردمند نه مردم در پی انها. مردم امروز نشان دادند که خواسته هایشان فراتر رفته  است. مردم امروز نشان دادند که فراتر از جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم می خواهند." (علیرضا نوریزاده، تفسیر خبر 13 آبان 88)

محسن سازگارا با مدد گرفتن از شم اسلامی خود تلاش نمود رادیکال شدن شعارهای مردم را به متن سیاست طیف راست بکشاند و انرا حلقه ای  از زنجیره سیاست "انتخابات آزاد" معنا کند: " بزرگترین حسن این اقایان این است که اگر خودشان هر عقیده ای دارند که انرا به صراحت بیان میکنندف اما با مردم تعامل دارند. این چهره ها گاهی دو قدم عقبتر راه میروند. به نظر من این درستترین مسیری است که جنبش دارد طی میکند. همه گرایشات مختلف،همه مواضع مختلف، گروه های اجتماعی کنار همدیگر الان حول یک خواست واحد، پایین کشیدن دیکتاتور متحد دارند حرکت میکنند برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران. یکی میگوید قانون اساسی را قبول دارم، یکی میگوید قبول ندارم، دارند با هم میروند سراغ اینکه در واقع صندوق رای بین مردم و حکومت حاکم بشود"( محسن سازگارا ، تفسیر خبر 13 آبان 88) سازگارا میداند که تمام "گرایشات مختلف اجتماعی" در زیر پرچم "صندوق رای" حضور به هم نمی رسانند. طیف راست قبل از آنکه به رفتن رژیم اسلامی فکر کند، کمرنگ نمودن حرکات و سکنات چپ و رادیکال مردم،ذهنیتش را مشغول گرده است. امثال سازگارا و همقطارانش در طیف راست پرو غرب میدانند که رژیم اسلامی ماندنی نیست. صورت مسئله برای اینها این است که چگونه میتوان این "تغییر" را در جامعه "مهندسی" نمود ، بگونه ای که پای مردم به "معرکه" سیاست کشیده نشود. راست پرو غرب در شرایط کنونی که جامعه به دوران انقلابی پا گذاشته است، تلاش میکند پروژه خود را به سیاست اصلاح طلبان حکومتی متصل نگه دارد. این بدین معنا است که جنبش های اصلی جامعه بر سر سرنگونی رژیم اسلامی در مقابل هم قرار گرفته اند: سرنگونی انقلابی رژیم با هژمونی حزب کمونیست کارگری و یا تغییر از بالا و صندوق رای. طیف راست  رادیکالیزم نهفته در جامعه را می شناسد. روندی که آغاز شده است نسل طلبکار و مدرنی را بمیدان آورده است که نمادهای اسلامی را هدف قرار داده است. به بی حقوقی سیاسی گردن نمی گذارد ، همه چیز می خواهد، همین الان می خواهد و خوبش را هم می خواهد.  این شرایط زمینه را برای رشد و عروج چپ آماده میسازد. طیف راست بخوبی دریافته است که سرکوب رژیم اسلامی نمی تواند این نسل و جنبش آزادیخواهی مردم را شکست دهد، و لذا خود را برای یک تقابل جنبشی با این نسل آماده میسازد.


بازگشت به صفحه اول