بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢١

محمد رضا پويا

صفحه بازتاب هفته

 

پاسداران دیروز، سبزهای امروز

 

محسن آرمین "ایدئولوگ" و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به مناسبت سال جدید تحصیلی در جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران حضور یافت و با صراحت بن بست های لاعلاج سیاسی جنبش سبز اصلاح طلبان دولتی را آنالیز نمود و در واقع به آن اعتراف نمود. اعتراف او به اينكه "جناح حاکم در پی یک دست کردن حاکمیت و حذف اصلاح طلبان دولتی است:"  امروزه شواهد و قرائن و دلایل قانع کننده ای داریم که ثابت می کند جریان حاکم انتخابات را فرصتی می دید تا بتواند در عرصه رقابت سیاسی نیز یکپارچگی و تک صدایی را حاکم کند."( سایت امروز سوم آبان ٨٨). اما حضور مردم در خیابانها کل صورت مسئله جنگ جناحها را عوض نمود و نقشه های "مهندسی" شده دو جناح جکومتی برای ادامه جنگ قدرت پس از انتخابات را، بکناری زد. اخبار جنگ آیت الله ها و پسر حاجی های جناح مقابل، در لابلای اخبار حضور میلیونی مردم گم شد. خیزش انقلابی بسرعت روشن نمود که مردم به کمتر از سرنگونی رژیم اسلامی رضایت نخواهند داد. خامنه ای و احمدی نژاد در پاسخ به این خواست عمومی، سپاه پاسداران و کهریزک و تجاوز را مقابل مردم گرفتند و همراهان موسوی و کروبی در جنبش سبز، قالب زنگ زده "اصلاحات" از بالا را به مردم نشان دادند. محسن آرمین امیدوار است که "عقلای قوم" در جناح راست افسار احمدی نژاد را بکشند، نگرانی بزرگ او از جنبش مردمی است که می خواهند کل ماشین جنایت رژیم اسلامی را بزیر بکشند. وی میگوید شعارهای رادیکال پراکندگی؟!! ایجاد میکند،عزم مردم برای سرنگونی را دیده است، میخواهد به خودش دلداری دهد: " نباید حساس شدن جامعه به سرنوشت خویش را به معنای آمادگی جامعه برای پذیرش شعارهای رادیکال و ساختار شکن تلقی کرد."(همان منبع). او مردم را از سرنگونی برحذر میدارد و نسخه دیگری برایشان می پیچد:"اجرای قانون اساسی" . اما این هنوز بخشی از پروژه جنبش سبز برای تقابل با جنبش انقلابی مردم است. تظاهراتهای پی در پی و شعارهای زبانسوز مردم را نمیشود در خواسته "اجرای قانون اساسی" حبس نمود. محسن آرمین  برای جدال "اجرایی"تر با رادیکالیزم نهفته در جامعه، طرح ایده شبکه اجتماعی از سوی میرحسین موسوی را طلایی میداند. وی میگوید: "طرح ایده شبکه اجتماعی از سوی مهندس موسوی به عنوان سازمان جنبش  ایده ای هوشمندانه و اقدامی مثبت است و پیدا کردن راهکارها و تاکتیک های لازم در بستر این راهبرد  وظیفه نخبگان و مشارکت سازنده آن ها در این عرصه است". راز سر به مهری نیست اما به زبان آدمی یعنی ما سازماندهی مردم را در دست بگیریم و هر وقت مناسب دیدیم از نیروی آنها استفاده کنیم. اما این ایده هم به مانند "جمهوری اسلامی" اصلاح شده، توهمی بیش نیست. میرحسین موسوی در همین بیانیه مورد اشاره محسن آرمین در برابر این سئوال که مردم در این شبکه ها چه باید بکنند، سکوت میکند.  مردم در هیچ کجای دنیا دست به انتحار سیاسی نمی زنند. مردم در"شبکه اجتماعی" موسوی چمباته نزدند و در   انتظار "سوت سبز" نماندند. سیر حرکت تاکنونی مردم هم نشان  میدهد که قرار نیست آنها احمدی نژاد را برکنار و تیم موسوی را بر سرنوشت خود حاکم کنند. جامعه در این مورد آنچنان صراحت داشته است که مجله تایم "انقلاب ایران" را تیتر میکند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود بخشی از حاکمیت رژیم اسلامی است که امروز مورد هجوم مردم قرار گرفته است. جامعه "اسلام خوش خیم" اینها را در دهه شصت تجربه کرده است.

 

آرمین در این نشست ضمن اشاره به خیابانی شدن اعتراض ها گفت:" در دوره اصلاحات نگرانی ما این بود که اعتراضات به سطح خیابان کشیده شود و معتقد بودیم در چنین صورتی اوضاع از کنترل ما خارج می شود اما در طول این ٤ سال جامعه ما به این بلوغ رسید که سه میلیون نفر بدون سازماندهی از سوی این یا آن حزب با سکوت و آرامش تظاهرات و راهپیمایی کنند" . صراحت لهجه محسن آرمین در بیان وحشت اصلاح طلبان حکومتی از قدرت خیابانی مردم ، بی نظیر است. اینها تلاش نمودند "سکوت و ارامش" را به اعتراضات خیابانی مردم تحمیل کنند اما نتوانستند، به مردم گفتند به مسجد و قبرستان و اهل قبور بروید، مردم نرفتند و کار دیگری کردند. تلاش نمودند بر اعتراضات مردم  مهر نمادهای اسلامی بکوبند، مردم فاصله گرفتند. مردم به آن "بلوغ" رسیده اند که دیگر اجازه ندهند جنبش اسلامی بر اعتراضات بر حقشان سوار شوند. این تصویر واقعی جامعه ایران است. انعکاس قدرت فریاد میلیونی مردمی که جمهوری اسلامی نمی خواهند را میتوان در بیانیه های میرحسین موسوی دید که مدواما از "سرنگونی طلبان"، از "ساختار شکنان" از "ضد اسلامها" مردم را بر حذر میدارد. اما این "شبح" سرنگونی طلبی دیگر کل جامعه را در ید خود گرفته است. امروز البته دیگر آنچیزی که نیست، سکوت است.

 

اين را هم در انتها يادآوري كنيم كه اینها پایه گذاران سپاه پاسداران و سازماندهندگان صد هزار اعدام هستند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سالهای اول پس از قیام  بازوی نظامی رژیم  بود. در آن سالها بخشی از زندانهای کشور تحت نظر و اختیار این سازمان بود.( بهزاد نبوی در یک مصاحبه اینرا فاش کرد) .*


بازگشت به صفحه اول