بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

به سازمانهاي مخالف اعدام٬ به سكولاريستها و آتئيستها

به اتحاديه اروپا و شوراي حقوق بشر سازمان ملل

احسان فتاحيان را به "جرم" ارتداد ميخواهند اعدام كنند

جمهوري اسلامي ايران ميخواهد احسان فتاحيان را سه روز ديگر يعني چهارشنبه ۱۱ نوامبربرابر با ۲۰ آبان اعدام كند. احسان اهل كرمانشاه است و حدود دو سال قبل در كامياران دستگير شده است.او به اتهام رابطه و فعاليت با سازمانهاي اپوزيسيون و به جرم ارتداد در زندان سنندج به سر ميبرد و حكومت اسلامي ميخواهد با اجراي اين حكم اعدام٬ به اعدام فعالين سياسي و زندانيان اسير در زندانهاي ايران و در كردستان دست بزند. حکم اعدام احسان در حالی به‌ تایید دادگاه تجدید نظر رسیده‌ است که‌ حکم دادگاه بدوی ده‌ سال زندان توام با تبعید به‌ شهر رامهرمز واقع در استان خوزستان بوده‌ است.

اكنون به وكيل احسان گفته اند براي حضور در مراسم قتل او در روز چهارشنبه به زندان سنندج برود.

كميته بين المللي عليه اعدام به همه سازمانهاي اپوزيسيون٬ به نهادهاي مدافع حقوق انساني و همچنين به اتحاديه اروپا و دولتهاي اروپايي اعلام ميكند كه بايد فورا براي جلوگيري از اين فاجعه كاري كرد.

ما از همگان دعوت ميكنيم به اين حكم فورا اعتراض كرده و مانع اجراي اين حكم شوند.

در همه جا به خيابان آمده و به اين حكم جنايتكارانه اعتراض كنيد.

كميته بين المللي عليه اعدام

۸ نوامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول