بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

قتل يک کارگر مرزی توسط مزدوران رژيم 

بنا به خبری که به حزب رسیده است  درتاریخ 11 آبان 88 نیروهای مزدور رژیم شب هنگام به سوی کارگران مرزی در نوار مرزی سردشت تیراندازی کردند که  یکی از کارگران بنام قادر احمد پور 30 ساله، دارای همسر و دو فرزند زخمی می شود. قادر در حالی که زخمی بود تا نزدیکی های صبح در دره ای تنها مانده بود و روز بعد اهالی و بستگانش بدن نیمه جان او را یافتند که متاسفانه تا قبل از رساندنش به بیمارستان درگذشت. 

مزدوران رژیم اسلامی در آخرین روزهای عمر کثیفشان و برای بقاء خود و چپاول هر چه بیشتر مردم، دست به هر گونه جنایت، قتل و کشتاری می زنند. کمین گذاری در مسیر راه کارگران مرزی و تیراندازی به سوی آنان به امری هر روزه تبدیل شده است. باید قاطعانه در مقابل این جنایت ایستاد و نسبت به آن اعتراض گسترده ای به راه انداخت.

کمیته کردستان حزب ضمن تسلیت به همسر، فرزندان، بستگان قادر احمدپور و به برادرش خدر احمدپور، این عمل جنایتکارانه رژیم اسلامی را شدیدا محکوم می کند و از همه مردم شهر و روستاهای منطقه سردشت و از همه انسانهای آزادیخواه می خواهد که ضمن محکوم کردن  جنایات هر روزه مزدوران رژیم در قتل کارگران مرزی، تیراندازی، کمین گذاری و غارت وسایل آنان متحد و یکپارچه اعتراض کنند. رژیم در بحرانی لاعلاج دست و پا میزند، از این شرایط باید استفاده کرد و یکپارچه و با تمام قوا به خیابان آمد و جانیان را سر جایشان نشاند.  

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

18 آبان 88، 9 نوامبر 2009


بازگشت به صفحه اول