بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گزارش مراسم 16 آذر در دانشگاه آزاد سنندج

امروز در دانشگاه آزاد سنند ج مراسمی به مناسبت روز دانشجو در ساعت 9:30 صبح در محل آمفی تاتر دانشگاه برگزار گردید که در این مراسم دانشجویان با محدودیت هایی که در برابرشان قرار گرفته بود باز هم توانستند با ایراد سخنان اعتراض آمیز نسبت به فضای خفقان و سرکوب در جامعه و در دانشگاه سخنان خود را ایراد کنند که با تشویق های مکرر دانشجویان همراه شد دانشجویان در سخنان خود اعلام داشتند که به علت نبود آزادی های سیاسی و آزادی احزاب در ایران بار ابراز اعتراضات و نارضایتی های موجود در جامعه بر عهده دانشگاه افتاده است و ما دانشجویان از پای نمی نشینیم و خواهان مطالبات اجتماعی و انسانی خود هستیم.

دانشجویان با ابراز تاسف از بازداشت و زندانی کردن فعالین دانشجوی خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شدند و از مادر یاسر گلی که از ورود ایشان به مراسم ممانعت شده بود حمایت خود را ابراز داشتند دانشجویان در این مراسم با برداشتن شعارهایی که روی آن نوشته شده بود : زنده باد آزادی برابری دانشگاه پادگان نیست دانشجوی زندانی آزاد باید گردد نه سبز نه سیاه آزادی برابری کارگر دانشجو اتحاد اتحاد تبعیض جنسیتی ملغی باید گردد؛ به اعتراض خود ادامه دادند این مراسم که قرار بود تا ساعت 1 ادامه داشته باشد با دخالت نیرو های بسیجی و حراست دانشگاه به هم زده شد و از خواندن بیانیه ها و سخنان دانشجویان جلوگیر کردند این مراسم در میان اعتراض دانشجویان نسبت به برخورد بسیجیان و حراست دانشگاه با خواندن سرود یار دبستانی، در ساعت 11 به پایان رسید.

------------------

بیانیه دانشجویان دانشگاه های کردستان به مناسبت روز دانشجو

16 آذر روز دانشجوست روزی که در تاریخ ایران روز اعتراض صریح دانشگاه به استبداد و تبعيض و نابرابرى است روزی که سنگر آزادی را در قلب جامعه در بوران یاًس و نا امیدی پایدار نگاه داشته است و از حق زندگی انسانی سرسختانه و جسوارانه دفاع کرده و بکرات قربانی داده است.

این روز اما برای ما دانشجویان در این سالیان اخیر پیشروی یک افق و سنت مطالباتی معترض و بدون تخفیف در آزادی را نیز به ارمغان آورد سنتی که هدف خود را در اساسی ترین و ریشه ای ترین خواست های اجتماعی و انسانی جستجو می کرد و پیوند ش را با اعتراضات اجتماعی کارگران و زنان و بخش های دیگر اجتماعی مداوماٌ حفظ و تقویت می کرد و پیام های روشنی داشت: آزادی - برابری، دانشگاه پادگان نیست، نه به آپارتاید جنسی و دفاع از مبارزات برحق اقشار مختلف اجتماعی.

پیشروی این افق در دانشگاه به خوبی توانست بر افق سازش و توهم به اصلاحات و دلخوش کردن به آزادی های نیم بند فائق آید و افق و پرچم مماشات و چانه زنی بر سر آن را به حاشیه براند. این امر توانست پرچمی را در سطح دانشگاه برافرازد که خواست هایش بر آمده از پایگاه طبقاتی کارگران و اقشار زحمت کش و فرودست جامعه بود این پرچم آزادی خواهی بود این پرچم هر درد مند و نیازمند آزادی برابری و رفاه و آسایش در جامعه بود.

حفظ این افق و سنت اعتراضی با درجه روشن بینیش امروز بیش از هر زمان دیگری در دانشگاه یک ضرورت برای ما دانشجویان است ضرورت به این معنا که در برابر موج دیگری از توهم که امروز در شکل جنبش سبز بر دانشگاه و جامعه سایه افکنده بایستد و دوباره و دوباره بر خواست های واقعی و اساسی دانشجویان، کارگران، زنان، معلمان، پرستاران و مردم زحمت کش و فرودست در جامعه مهر تایید گذارد و به طور واقعی از آن دفاع کند این دفاع از پرچمی است که دردش، خواست و مطالباتش به طور ریشه ای به حیات اجتماعی گره خورده و برای هر انسانی؛ واقعی و قابل لمس است امروز حفظ این افق، این سنت و این جنبش؛ حفظ و تضمین خط راهنما برای آزادی و برابری است. این رسالت برای هر دانشجویی که دردش نه یا حسین است نه میر حسین و نه هیچ خرافه و توهمی نسبت به دشمنان آزادی- برابری؛ یک امر مهم و یک ضرورت اساسی است.

ما دانشجویان یان شهر سنندج روز شانزده آذر را گرامی میداریم و اعلام می کنیم که پرچمدار آزادی و برابری در دانشگاه هستیم وهمچنان در برابر هر تعرض به صف آزادیخواهی و برابری طلبی مقاوم و استوار ایستاده و از خواست های اساسی خود دفاع میکنیم و از تلاشها و کوشش های دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب سراسر کشور حمایت می کنیم وخواستار برگشتن دانشجویان محروم ازتحصیل به سرکلاسهایشان هستم.

مطالبات فوق را سرلوحه تلاش جمعی خویش قرارمیدهیم:

1- آزادی همه دانشجویان زندانی و زندانیان عقیدتی

2- تامین تسهیلات صنفی واجتماعی برای همه دانشجویان

3- آزادی تشکل مستقل برای دانشجویان و آزادی بی قید و شرط بیان وعقیده

4- رفع فضای پلیسی وتهدید وارعاب از دانشجویان

5- ما خواهان ممنوعیت حکم اعدام در جامعه هستیم و اعتقاد داريم حكم اعدام قتل آگاهانه براي انتقام جويي است نه اجراي عدالت.

6- رفع فوری مجازات محرومیت ازتحصیل برای فعالین دانشجویی

7- رفع هر گونه تبعض و جدا سازی جنسیتی در محیط های دانشگاهی و در جامعه

8- ما دانشجویان از مبارزات برحق کارگران و زنان برای رسیدن به حقوق شان حمایت می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالین آنان هستیم.

از تشکلها و اساتید محترم برای تحقق این خواستها تقاضای حمایت جدی مى کنیم.

16 آذر 88 - دانشجویان دانشگاه کردستان دانشگاه آزاد واحد سنندج دانشگاه پیام نور


بازگشت به صفحه اول