بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

ضرورت اقدامات فورى در حمايت از كارگران هفت تپه!

"حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی کارگران است!"

 

همانطور كه على نجاتى رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه گفتند: "امروز ، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلاش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند."

 

علي نجاتى، نكات فوق را فقط چند روز قبل از اينكه خودش نيز روانه زندان گردد اعلام كرد. ايشان اكنون همراه با چهار كارگر نيشكر هفت تپه كه همگى از رهبران سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه ميباشند در زندان دزفول در حبس هستند. احكام زندان و حبس تعليقى براى كارگران و فعالين كارگرى كاملا ظالمانه هستند و بايد لغو گرديده و تمامى فعالين كارگرى فورى و بدون قيد و شرط آزاد گردند. اما مادام كه اين كارگران در زندان هستند، مهم است كه هر كدام از ما كارگران و مدافعين حقوق كارگر در كشورهاى ديگر از هيچ تلاشى در حمايت از آنان دريغ نورزيم. هر گونه حمايت معنوى و مادى و مالى حتما به اين كارگران و خانواده هاى آنان يارى خواهد رساند. على نجاتى ماهها بود كه از كار اخراج شده بود و تنها تكيه اش كمكهاى هر چند ناچيز كارگران هفت تپه بود چرا كه همانگونه كه خود بدرستى تاكيد كرده بود " کارگران هیچ چاره ای ندارند جز اینکه به نیروی خود و دیگر کارگران تکیه کنند و تشکل های مستقل کارگری خود را بنا کنند."

اكنون چهار كارگر زندانى ديگر، فريدون نيكوفرد، قربان عليپور، محمد حيدرى مهر و جليل احمدى كه همراه با نجاتى در زندان مى باشند توسط مديريت شركت دولتى نيشكر هفت تپه اخراج شده اند. دليل اخراج اين كارگران كاملا بى شرمانه غيبت بيش از ١٥ روز از كار اعلام شده است.

ما كارگران و فعالين كارگرى عهد ميكنيم تا زمانيكه نمايندگان ما كارگران در زندان هستند، اعتراضات و تلاشهاى ما در حمايت از فعالين كارگرى و براى آزادى آنان متوقف نخواهد شد. همچنين از كارگران در همه مناطق ايران و جهان ميخواهيم كه بهر نحو ممكن بر عليه سركوب فعالين كارگرى و به زندان انداختن نمايندگان كارگران هفت تپه و نيز شركت واحد تهران اقدام نمايند. مجموعه اى وسيع از ابتكارات متنوع، از جمله موارد زير، را ميتوان در دستور كار قرار دهيد:

اعتصابات و يا تجمعات و مراسمهاى حمايتى

كمك مالى به خانواده هاى كارگران زندانى: جدا از ميزان كمك مالى، نفس اين اقدام خود يك ابزار مهم همبستگى با اين كارگران در مدتى كه در زندان ميباشند است.

نامه هاى اعتراضى به مقامات مسئول

جمع آورى تومارهاى اعتراضى

جلب حمايتهاى بين المللى كارگرى

خبر رسانى روتين از شرايط زندان و وضعيت كارگران زندانى

..........

توضيح:

از آنجا كه شماره حساب اعلام شده توسط على نجاتى قبل از به زندان رفتن شماره حساب ریالی است، طبق اطلاعات رسيده چنانچه با واحد پولی به جز ریال ایران به آن مبلغی واریز شود بنابر قوانین بانکی مربوط به حساب جاری ریالی تا زمان بیرون آمدن علی نجاتی از زندان امکان برداشت از آن حساب وجود ندارد. لذا اين شماره حساب برای کمک های مالی از خارج از ایران حساب مناسبى نمى باشد. بنابراین پیشنهادی که به نظر میرسد این است که کارگران خارج ازایران برای حمایت مالی به معتمدینی که در ميان کارگران ایران سراغ دارند کمک های خود را تحویل دهند تا آنان به صورت دستی یا واریز داخلی به صورت ریالی این کمک ها را برای تحویل به خانواده های پنج کارگر زندانی برسانند.

اگر با معتمدين كارگرى در ايران در تماس نيستيد و امكان مناسب ديگرى را سراغ نداريد، ميتوانيد با فعالين كارگرى معتمد در خارج تماس بگيريد. همچنين در صورت تمايل ميتوانيد در آمريكاى شمالى كمك مالى خود را به آدرس يا شماره حساب زير ارسال نماييد. لطفا در يادداشت خود اعلام كنيد كه اين حساب براى كمك به كارگران زندانى است.  رسيد دريافت كمك مالى برايتان ارسال خواهد گرديد.

ما خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط همه فعالين كارگرى زندانى ميباشيم.

اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

http://www.workers-iran.org

alliance@workers-iran.org

١٠ دسامبر ٢٠٠٩

 

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)

P.O. Box 1164, Station Q

Toronto, Ontario M4T 2P4

Canada

 

Online Banking:

Transit Number: 00646

Institution Number: 842

Account Number: 798073300201

International Alliance in Support of Workers in Iran


بازگشت به صفحه اول