بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گوشه ای از مشاهدات هفتمین کنگره حزب کمونیست کارگری ایران

در هفتتمین کنگره حزب کمونیست کارگری نه بعنوان عضو حزب بلکه بعنوان میهمان شرکت داشتم.

از ابتدا تا انتهای جلسه نظرگاهها وبرخوردها صرفأ ازپایگاه وجایگاه مقام و منذلت انسان که خودمستلزم

اعتقادعمیق به وجود یک حکومت انسانی است نشأت گرفته بود.

تاکید مجدد ومصرانه به مقام ومنذلت انسان دریک جامعه با شعار حکومت انسانی نشانگرسنت شکنی در

مقابل سوسیالیسم سنتی ونفی حکومت سرمایه داری دولتی است.

شعارحکومت انسانی فراتر از اتکا به کسب حقوق اولیه و بدیهی انسانی مثل نان وکار می باشد

وامیدورم که این شعار حکومت انسانی درسطح جهانی گسترش یابد.

با درود فراوان
شیرین


بازگشت به صفحه اول