بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢٦

سعيد پرتو

صفحه بازتاب هفته

استفاده از كشفيات علمى در مقابل انسانيت!

هر روزه بدلايل متفاوت شاهد بقتل رسيدن انسانهاى بسيارى در سراسر جهان هستيم. گرسنگي، قحطي، شكنجه، و اعدام فقط برخى از اين دلايل مى باشند۔ البته علت مرگ بر اثر بيماريهاى مختلف مخصوصا ايدز در آفريقا را نيز بايد به اين دلايل اضافه كرد چرا كه اگر شركتهاى بزرگ دارويى، در راس آنها شركتهاى دارويى آمريكايى، اجازه ورود داروهاى مشابه و ارزان قيمت به آفريقا را ميدادند، هم اكنون مرگ اين قاره را تهديد نمى كرد. بر خلاف تصور مرسوم، كشفيات علمى- پزشكى نيز هميشه در خدمت انسان و زندگى نبوده و در بسيارى مواقع  از آن در مقابل انسانيت و بر ضد زندگى انسانها نيزاستفاده مي شود. طورى كه برخى از اين كشفيات در دست قوانين ضد انسانى، دلايل وجودى خود را از دست ميدهند. خیلی از کشفیات علمی و پزشکی که میتوانند زندگی انسان را در مقابل خطرات زیادی محافظت کنند و آرامش و امنیت به زندگی انسان به ارمغان بیاورند، معمولا در جوامعی که سود مرکز همه چیز است به چیزی در مقابل زندگی انسانی تبدیل میشوند.

مقامات قضايى در ايالت اوهايوى آمريكا اظهار داشتند كه براى اولين بار يك متهم محكوم به اعدام، "كنت بيروس" را با تزريق فقط يك آمپول مرگ زا، بجاى سه آمپول مرگ زا كه در ديگر ايالتهاى آمريكا مرسوم است، به قتل رساندند. البته اين مسئله خالى از سر و صدا نبود، ولى نه از سر حفظ زندگى و مخالفت با اعدام. ماجرا از چند ماه پيش، يعنى از زمانى كه اعدام كنندگان يك اعدامى ديگر به نام رومل برووم، پس از دو ساعت تلاش نتوانستند تا رگ مناسبى در بدن وى براى كشتنش پيدا كنند، آغاز گرديد. اين مسئله منجر به تاخير افتادن اعدام رومل برووم، و شكايت وكيل وى به دادگاه شد كه هنوز نيز در جريان است. مقامات قضايى اوهايو براى بازداشتن وكيل كنت بيروس از استناد به كيس قانونى رومل برووم، و به منظور جلوگيرى از به تاخير افتادن اعدام كنت بيروس، سريعا با "متخصصين" علم پزشكى مشورت كرده و بسرعت به كشف جديدى در مجازات اعدام دست يافتند كه همان استفاده از يك آمپول بجاى سه آمپول مرگ زا ميباشد. بدين ترتيب دستگاه قضايى اوهايو براى اولين بار در آمريكا از يك آمپول، بجاى سه آمپول، براى كشتن يك متهم استفاده كرد تا  وكيل كنت بيروس، و همينطور وكلاى ساير محكومين به اعدام، قادر به استناد به كيس رومل برووم نبوده و از آن در توقف و يا به تاخير انداختن اعدام ساير متهمين استفاده نكنند. اعدام كنت بيروس با روش متفاوتى از رومل برووم انجام شد و به همين دليل چون دو كيس شبيه هم نبودند، طبق قانون نميتوان به آن استناد كرد. به ادعاى وكيل بيروس، در حقيقت مقامات قضايى اوهايو براى تسريع در اجراى حكم اعدام وى، و براى جلوگيرى ازبه دادگاه كشيده شدن اين كيس، و اتلاف وقت، اين كشف جديد خود را نيز حتى طبق قوانين ديگر كشفيات علمى- پزشكى، قبلا روى حيوانى آزمايش نكردند تا تاثير آن را ديده و از عواقب آن آگاهى پيدا كنند۔ مقامات قضايى اوهايو ترجيح دادند تا از بدن كنت، كه بهرحال محكوم به مرگ بوده، و همانند يك موش آزمايشگاهى راه فرارى نيز نداشته است، استفاده كرده و نتيجه را در ضمن كشته شدن كنت ببينند. با اين كشف جديد، دستگاه قضايى اوهايو، و در مقياسى بزرگتر، دستگاه قضايى آمريكا، اطمينان خاطر ميدهند كه تاخيرى  در اجراى حكم تمامى محكومين به اعدام نخواهد افتاد. تحقيق در مورد اين داروى مرگزا وكشف آن در حالى است كه لايحه بيمه درمانى رايگان براى همه، كه بسيار محدود نيز بوده و شامل همه اركان درمانى نيز نمى باشد، توسط لابييستهاى شركتهاى بزرگ بيمه و دارويى، و همينطور بسيارى از نمايندگان سناى آمريكا بلوكه شده و اجازه تصويب به آن داده نمى شود.

لازم به تذكر است كه آمريكا در سال ۲۰۰۸ پس از ايران، چين، و عربستان، رتبه چهارم را در ميان كشورهاى اعدام كننده نصیب خود كرده و اوباما نيز كه ظاهرا با شعار "تغيير" به رياست جمهورى آمريكا رسيد، از هيچگونه "تغيير" ى در قانون اعدام سخنى سر نداده است.

ايالت اوهايو توانست با دستيابي به كشف جديدى در صنعت اعدام، براى اولين بار با استفاده از يك آمپول، و با "موفقيت"، يك متهم محكوم به اعدام را بدون تاخير در روز ۸ دسامبر به قتل برساند. اين اولين بار نيست كه دولتهاى اعدام كننده دست به اين گونه اعمال غير انسانى ميزنند.

 صنعت اعدام صنعت شناخته شده اى در ميان بسيارى از رژيمهاى داراى قوانين ضد انسانى است. دستگاه قضايى در آمريكا ماه گذشته يك بيمار روانى را با وجود اثبات بيمارى وى، با توسل به غير انسانى ترين قوانين قضايى، به اتاق اعدام فرستاد. رژيم اسلامى- غير انسانى در ايران نيز همه روزه زنان و مردان، دانشجويان و حتى كودكان را با توسل به قوانين ضد انسانى و روشهاى غير انسانى خود به جوخه هاى اعدام ميسپرد. تمدن را ميبايست به اين دنياى باصطلاح متمدن بازگرداند، زندگى را بايد به اين دنياى سرشار از زندگى بازگرداند، انسانيت را بايد به دنيا بازگرداند. انسانيت را بايد در راس قوانين قرار داد.*


بازگشت به صفحه اول