بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢٦

ياشار سهندي

صفحه بازتاب هفته

١٦ آذر نماد آزادی یا دیکتاتوری؟

 

١٦ آذر امسال (٨٨) همانطور که انتظار میرفت با حضور جمعیت انبوه مردم در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد. این علیرغم همه تمهیدات امنیتی رژیم در حال زوال جمهوری اسلامی صورت گرفت. دانشجویان را از روزهای پیش دسته دسته گرفتند. خبرگزاریها خارجی را تهدید کردند که حق گزارش تهیه کردن ندارند. اینترنت را مختل کردند. به استادان دانشگاهها فرمان دادند که به دانشجویان بگویند در این روز کلاس برگزار نمیشود تا شاید دانشگاهها تعطیل شود. به مانند همیشه گله های سرکوبگرشان را روانه خیابان کردند، باطوم، گاز اشک آور و تیراندازی. همه اینها عبث بود.  مردم به جان آمده بار دیگر در خیابان حضور یافتند که نشان دهند انقلاب زنده است. اما دستگاه دیگری میکوشد همزمان با این تلاشها جریان انقلابی را سرکوب کند. او پلیس ضد شورش نیست، او کارگزار رسمی این دولت جنایت پیشه نیست؛ اما این دستگاهی بود که کمک کرد این دولت سی سال پیش در مقابل انقلاب مردم ایران شکل بگیرد. و اکنون همان وظیفه مقدس را به شدت دنبال میکند. سی سال پیش رادیو بود اکنون تلویزیون است و امکانات یک دولت اروپایی را در خدمت دارد و این نام، نام آشنای برای همگان است: "بی بی سی با تحلیلهای بی طرفانه!"

 

بی بی سی در شب ١٦ آذر در بخش خبری "٦٠ دقیقه" به تحلیل ١٦ آذر پرداخت. کارشناسان این تفسیر خبری نیز چهره های نام آشنای ما هستند که در پا گرفتن و قوام این دولت تبهکار نقش اساسی داشتند. فرخ نگهدار و ابراهیم یزدی. بی بی سی در این تحلیل چنین نتیجه گرفت که خواسته دانشجویان از سال ٣٢ تاکنون فرقی نکرده است و به دنبال همان خواسته ها هستند که دانشجویان در ٦٠ سال پیش بودند. و آن چیزی نبوده به زعم این تفسیر جز سرود " یار دبستانی"!

 

 در اینجا یک جمله معترضه بگویم و بعد  اصل مطلبمان را پی بگیریم. بی بی سی در عنوانی که فرخ نگهدار را معرفی میکرد نوشته بود: "رهبر سابق چریکهای فدایی خلق". من بر خود مسلم میدانم که از چریکهای فدای خلق اعاده حیثیت کنم. ایشان رهبر چریکهای فدایی خلق نبوده بلکه رهبر بخشی معینی از منشعبین این سازمان بود که کاملا در خدمت سرکوب کارگران و کمونیستها بودند. بخشهای دیگر این سازمان در تمام این سالها به روش خود در مقابل این حكومت ايستادند و ضربات بسیار سنگین امنیتی از همین جناب فرخ نگهدار خوردند. حالا این شخص با این سابقه تاریک آمده بود که از خواسته دانشجویان دفاع کند!؟

 

اما ابراهیم یزدی جمله ای گفت که به یک جمله کلیشه ای در نزد کارشناسان بورژوازی تبدیل شده. در ادامه تحلیل بی بی سی و تاکید گردانندگان تلويزيون بی بی سی بر اینکه کسانی مثل سردار جعفری، فرمانده کنونی سپاه که زمانی دانشجو بوده اند و زندان زمان شاه را تجربه کرده اکنون به سرکوب دانشجویان مشغول است و به شدت هم اینکار را میکند در صورتی که دانشجویان همان خواسته ها را دارند که ایشان داشته ( یعنی سرود یار دبستانی!) و جمله ابراهیم یزدی تحلیل بی بی سی را کامل کرد ایشان بیان داشت:" سقوط شاه نشان داد که در وجود همه یک شاه کوچک است تا آن شاه کوچیکه را اصلاح نکنیم در بر همین پاشنه خواهد چرخید!" (نقل به معنی) تمام مبارزات و فداکاریهای این ٦٠ ساله با این "تفسیر خبری"یعنی هیچی به هیچی. یعنی دانشجوی امروز نیز فردا یک دیکتاتور است. یعنی ساکت باشیم و چیزی نگویم و هر وقت شاه کوچک درون مان را سرکوب کردیم آنوقت حرف بزنیم. این بود تمام تفسیر بی بی سی! آیا لازم است این سخنان را بیشتر بشکافیم؟

 

٦٠ سال است که دانشجویان در هر شکل اعتراضی شان به دنبال آزادی بودند نه آزاد کردن شاه کوچک درونشان. این بی بی سی و امثالهم هستند که شاه و شیخ و فرخ نگهدار و ابراهیم یزدی؛ دیکتاتوران بزرگ و کوچک دیگر را به جان مردم انداختند و می اندازند. درسی اگر قرار است از تاریخ ٦٠ ساله ١٦ آذر گرفت همین بس که بنیان این جامعه را باید تغییر داد تا وجود هر گونه دیکتاتوری ذایل گردد.*  

بازگشت به صفحه اول