بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران


با شعار سرنگون باد جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای از این قاتل ( احمدی نژاد) استقبال میکنیم!
احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم اسلامی روزهای ١٧ و ١٨ دسامبر به کپنهاک سفر میکند و در اجلاس سران کشورها در رابطه با محیط زیست ( آب وهوا) شرکت میکند. حضور احمدی نژاد در دانمارک با اعتراض گسترده ایرانیان و مردم آزادیخواه دانمارک مواجه خواهد شد.
مکان و زمان تظاهرات و راهپیمائی در روزهای ١٧ و ١٨ دسامبر
پنج شنبه ١٧ دسامبر ساعت ٤ بعداز ظهر از Vesterbros Torv به Kultorvet
جمعه ١٨ دسامبر ساعت ٤ بعد از ظهر از Østerport station به Den iranske ambassade سفارت جمهوری اسلامی


ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور
مردم ایران در شرائط بسیار دشوار در چند ماه گذشته اعتراضات و تظاهرات بسیار را بر علیه رژیم جمهوری اسلامی برگزار کرده اند. علارغم سرکوبگریهای وحشیانه ، کشتار، زندان، اعدام، تجاوز جنسی و حمله به منازل مردم در سطح وسیع، روحیه مردم بالاست و مبارزه در ابعاد گسترده ادامه دارد. در مقابل همه این وحشیگریها مردم در روز ١٣ ابان بار دیگر با شعارهای " جمهوری اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم" " زندانی سیاسی آزاد باید گردد این شعار ملت ما، دین از سیاست جدا" ومرگ بردیکتاتور و..... به میدان آمدند و تهدیدها و سرکوبگریهای سپاه و بسیج را هیچ گرفته اند. دها و صدها و نفر دیگر در روز ١٣ آبان دستگیر و روانه شکنجه گاهها شده اند، اما با این وجود در روز 16 آذر باز شعله های خشم دانشجویان ومردم جان به لب آمده سراسر دانشگاهارا در نوردید،می رود تا در فرصت دیگر گسترده تر وقدرتمند تر ورادیکال تر تداوم یابد
ما ایرانیان خارج از کشور تاکنون اعتراضات گسترده ای را پا به پای مردم داخل ایران برگزار کرده ایم اعتراض ما به سفر احمدی نژاد به دانمارک ادامه اعتراضات مردم ایران در داخل و خارج کشور است. احمدی نژاد میخواهد با این سفرها به مردم نشان دهد که رژیم اسلامی بعد از ان همه جنایت بی دغدقه در مجامع بین المللی شرکت مکند.
مردم ایران و بخصوص خانواده هایی جانباختگان وکسانی که در تظاهراتهای اخیر عزیزان خود را از دست داده اند، کارگران دانشجویان و جوانان وزنان مبارز و... دستگیر میشوند و روانه شکنجه گاها میشوند،به حق انتظار دارند در روزهای ١٧ و ١٨ دسامبر اعتراض گستردهای علیه رژیم اسلامی واحمدی نژاد در دانمارک صورت گیرد . جای این جنایتکاران در مجامع ببن المللی نیست،انها باید در دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.


درروز شنبه ١٢ دسامبر:. تظاهرات بزرگی از طرف سازمانهای چپ و محیط زیست و ضد جنگ و فقر ... در کپنهاک برگزار میشود. در این تظاهرات مردم کشورهای مختلف به عنوان اعتراض علیه وضعیت موجود بخصوص گرم شدن کره زمین والودگی هوا مشترکا تظاهرت واعتراض میکنند، ما نیز با صفی جداگانه و با پلاکارتهایی از مطالبات مردمی و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و نه به سفر احمدی نژاد در این تظاهرات شرکت میکنیم. سعی میکنیم حمایتهای بین المللی از مبارزات مردم ایران تقویت کنیم
زمان و محل تجمع: شنبه ١٢ دسامبر ساعت ٣٠ :١٢ در Højbro Plads خیابان مقابل پارلمان دانمارک

ما از ایرانیان آزادیخواه در سراسراروپا میخواهیم که در روزهای ١٦ و ١٧ دسامبر به دانمارک سفر کنند و در تظاهرتهای اعتراضی ما شرکت نمایند.
ما تسهیلات برای اقامت افراد در شبهای ١٦ و ١٧را فراهم میکنیم.

پیروز باد مبارزات مردم ایران بر علیه رزیم اسلامی
زنده باد آزادی و برابری، مرگ بر رزیم جمهوری اسلامی

ابتکار مشترک در حمایت از مبارزات مردم ایران

تلفنهای تماس: ٤٠٥٤٣٩٩٢ ٠٠٤٥ و ٥٠٣٧٦٤١٣ ٠٠٤٥ و یا ٠٠٤٥٢٦١١٣٠١٨

Etehad2009@gmail.com
www.Iranfrihed.dk
www.irandk.blogfa.com


بازگشت به صفحه اول