بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جوانان کمونیست ۴۳۲

۱۶ آذر و کنگره هفتم حزب

یادداشت سردبیر

نوید مینائی

همانطور که می دانید روزهای ۱۴ و ۱۵ آذر کنگره هفتم حزب برگزار شد. همچنین ۱۶ آذر روز دانشجو نیز دیروز بود. تم کنگره هفتم انقلاب جاری و خصلت ها و مشخصات و چگونگی پیشبرد انقلاب و برداشتن موانع پیش روی آن بود. همزمان مردم در خیابان و به خصوص جوانان در دانشگاه در کار پیشبرد انقلاب با شعارهایی هرچه ضد حکومتی تر و رادیکال تر بودند.

همزمانی کنگره حزب با تم انقلاب جاری و پیشرفت انقلاب با پس زدن مانع اصلی یعنی جمهوری اسلامی در خیابان و دانشگاه نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ انقلاب در خیابان های ایران و حزبش است، نشان می دهد نبض انقلاب و حزب با هم می زند. نشان می دهد مردم انقلابی و حزبشان راهی به جز انقلاب برای خلاصی از شر همه چرک و کثافت اسلامی، برای رهایی از فقر و استثمار، برای حلاصی از شر دخالت مذهب در زندگی شخصی و برای آزادی و برابری و یک زندگی انسانی نمی شناسند، آن هم انقلاب جاری. انقلابی که چند ماه است شروع شده و در هر گام پخته تر و سربلند تر از گام قبلی به پیش می آید و موانع و بهانه ها را به کناری می اندازد و روز به روز نسبت به آینده اش روشن بین تر می شود.

سرنگونی رژیم که گام اول و از اصلی ترین گام های انقلاب درایران است در شعارهای مردم و جوانان برجسته ترین مکان را دارد. مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به عنوان دو شعار محوری در هر تجمع و اعتراضی بیان کننده نفی هرگونه نظام دیکتاتوری است. مردم اعلام می کنند به کمتر از آزادی بی قید و شرط رضایت نمی دهند و هر نظامی که کوچکترین شبهه ای از محدودیت در آزادی داشته باشد از همین امروز مورد قبول نیست. مرگ بر خامنه ای برای مردم به معنی تعرض و حمله به ستون خیمه اسلام و رژیم است و به درستی شعارهای حول و حوش تعرض به خامنه ای در اعتراضات نقشی اساسی دارند.

کنگره هفتم حزب بر خصلت طبقاتی انقلاب جاری تاکید کرد و نشان داد رهایی از شر دیکتاتوری سرمایه، رهایی از شر هر گونه تبعیض و تحدید آزادیها و رهایی از شر همه سیاست های ضد انسانی سرمایه داری و رسیدن به برابری انسان ها، برابری زن و مرد، و زندگی مرفه که از مطالبات اصلی این انقلاب است به جز با رهبری طبقه کارگر، به جز با سیاست های انقلابی طبقه کارگر به پیروزی نمی رسد.

انقلاب، همه این مطالبات به شدت انسانی و رادیکال را در مقابل سیاست های به شدت ضد انسانی سرمایه داری عصر حاضر قرار داده است. سرمایه داری ای که به هر بهانه ای برای رشد و توسعه خود، برای افزایش سود و حفظ نظامش انسانیت را مورد حمله قرار می دهد. در کشورهای صنعتی با اتخاذ سیاست های ضد خارجی و ضد پناهندگی و تحت فشار قرار دادن طلقه کارگر، و در ایران با تبعیض و انواع سیاست های ضد انسانی، نوک پیکان حمله اش انسانیت است و از این طریق می خواهد به بقای خود ادامه دهد. کنگره خصلت و ماهیت انسانی انقلاب جاری را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد امروز طبقه کارگر و سیاست هایش تنها با  انقلابی برای رسیدن به اهداف انسانی می تواند جامعه را از شر باتلاق سرمایه داری نجات دهد.

در انتها اشاره کنم به سبک و سیاق شماره هایی از نشریه که بعد از پلنوم یا کنگره ها منتشر می شوند این شماره هم شامل صفحات کمتری نسبت به شماره های روتین است. دوستانی هم که زحمت کشیده اند نامه با مطلبی خارج از تم کنگره یا ۱۶ آذر برای ما فرستاده اند لطفا منتظر مطالبشان در شماره آینده باشند.


بازگشت به صفحه اول