بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جوانان کمونیست ۴۳۲

 

شانزده آذر نقطه عطفی دیگر در جنبش انقلابی مردم

شهلا دانشفر

 

شانزده آذر نقطه عطف دیگری در روزهای انقلاب بود. اعتراضی بزرگ و سراسری که در تهران، مشهد، اصفهان، کرمان، شيراز، تبريز، کرمانشاه، رشت، بندرعباس، بروجرد و زنجان، اراک، نجف آباد اصفهان، و ...شاهدش بودیم . روزی که مردم در مقابل نیروهای سرکوب رژیم جانانه ایستادند و صدای مرگ بر دیکتاتور تمام ایران و جهان را به لرزه درآورد.

در شانزده آذر دانشجویان و مردم معترض با شعارهای مرگ بر دیکتاتور"، "مر گ بر خامنه ای" ، "خامنه ای قاتله ولایتش باطله"، "نترسید نترسید ماهمه با هم هستیم، "دولت جنایت میکند، رهبر حمایت میکند"، توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد".، "آزادی. آزادی. آزادی."، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "برادر رفته گر احمدی نژاد را ببر"، "چی شده، چی شده، حراست وحشی شده"، موسوی بهانه است کل رژیم نشانه است، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ، مرگ بر بسیجی ، بسیجی برو گمشو، این روز را به روزی تاریخی تبدیل کردند. 

در شانزده آذر رژیم از همه جا قشون کشی کرد. دانشجویان را در دانشگاهها محاصره کرد. در برابر دانشگاه ها دیوار گوشتی از نیروهای سوکوبگرش درست کرد. جلوی دانشگاه تهران را پرده استتار کشید، تا مانع پیوستن مردم به این حرکت سراسری شود، اما مردم و دانشجویان با هم درب دانشگاه تهران را شکستند و با شعار مرگ بر دیکتاتور وارد دانشگاه شدند و بدین ترتیب در این روز دانشگاه و خیابانها به هم وصل شدند.

 روز شانزده آذر به روز جنگ و گریز کوچه به کوچه مردم با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل شد. مردمی که برای خلاصی از شر این رژیم و برای آزادی و برابری و یک زندگی انسانی می جنگند. در این روز سرکوبگران رژیم با همه خشونت خود وارد عمل شدند. به طرف مردم سنگ پرانی کردند، گاز اشک آور زدند، تیراندازی کردند، دهها نفر را دستگیر کردند، در همدان دو دانشجو را  از طبقه دوم به پایین پرتاب کردند، در مقابل این توحش و سرکوبگری، دانشجویان و مردم ایستادند و حماسه آفریدند. جنگ مقابل کردند و با سنگ و با حمله خود به نیروهای سرکوبگر، آنها را وحشت زده کردند. گفته میشود، جمهوری اسلامی که بنا به اظهارات احمدی مقدم صفوف پلیسشان نیز در هم ریخته است، تعداد زیادی از اوباش حزب الله لبنان و حماس را  برای سرکوب آورده بود و آنها را  در مسیر دانشگاه شریف و انقلاب مستقر کرده بود، اما در این روز تهران و همه شهرها صدای شعار مرگ بر دیکتاتور، بسیجی برو گمشو بلند بود.

 در شانزده آذر مردم معترض با شعار های دولت جنایت میکند، رهبر حمایت میکند. خامنه ای قاتله ولایتش باطله عکس خامنه ای و احمدی نژاد را به آتش کشیدند. 

شانزده آذر نقطه عطف جدیدی در خیزش انقلابی جاری و سرآغاز دور جدیدی از مبارزات مردم است. ادامه این اعتراضات را روز دوشنبه در تهران و در قول و قرار هایی که در همین روز برای روزهای بعدی گذاشته شد، میتوان دید.

شانزده آذر جایگاه دانشگاه بعنوان سنگر انقلاب را بیش از بیش به نمایش گذاشت و  دانشگاه را به اعتراضات مردم در خیابانها وصل کرد.

عظمت اتفاق سیاسی مهمی که در شانزده آذر گذشت، را مبتوان بخوبی از گزارشات رسانه های جهانی نیز متوجه شد. گزارشاتی که بنا به خبرها در بیش از دو هزار رسانه جهانی بازتاب یافته است. شانزده آذر یک اتفاق سیاسی مهم بود که رسانه های جهانی از آن بعنوان نشانه شکست ناپذیری جنبش اعتراضی مردم سخن گفتند. به گوشه ای از این گزارشات توجه کنید:

- هفته نامه تایمز در گزارشی از شانزده آذر به موج تازه ای از مخالفتها که هیچ راه نجاتی برای خلاصی حکومت از پایان اعتراضات باقی نگذاشته است، سخن میگوید.

- روزنامه کريستين ساينس مانيتور چاپ آمريکا در گزارش خود مینویسد که خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم نتوانست مانع تظاهراتی شود که شعارش مرگ بر دیکتاتور بود و پایداری تظاهرکنندگان در رودررویی با سرکوب رژیم،  معادلات سیاسی در ایران را برای همیشه بر هم زد.

- روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارش خود مینویسد که پلیس امنیتی برای پایان دادن به شعار مرگ بر دیکتاتور متوسل به ابزار سرکوب، از جمله گاز اشک آور و باتوم شد و تلاش کرد جلوی انعکاس اخبار را بگیرد، اما ویدیوهای این اعتراضات توسط مردم همه جا پخش شد و گزارشات به روشنی نشانگر مقاومت مردم و شکست ناپذیری جنبش اعتراضی مردم است.

- روزنامه لس آنجلس تايمز می نويسد، آنچه رخ داد غلبه شعار مرگ بر ديکتاتور و نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم در محوطه دانشگاهها بود و میگوید حاکميت همه تدابير سرکوبگرانه را اتخاذ کرد: از قطع اينترنت و تلفن همراه گرفته تا بستن مترو در روز دانشجو و بازداشت دهها فعال دانشجويی و تهديدات شديد فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر مقابله با هرگونه تظاهرات، اما همه اينها ترسی در دل دانشجويان معترض راه نداد و آنان روانه صفوف اعتراضات شدند.

- روزنامه حريت چاپ ترکيه نيز با ذکر درگيری پليس با هزاران تظاهرکننده می نويسد: نيروهای امنيتی و شبه نظاميان و لباس شخصی ها اقدام به سرکوب هزاران تظاهرکنندگانی کردند که شعار مرگ بر ديکتاتور را در دانشگاه تهران سر داده بودند.اما اين بزرگترين تظاهرات و قدرتنمايی مخالفان دولت در اين ماه است. این تظاهرات از همه نظر برتر و قدرتمندتر از تظاهرات مخالفان در ١٣ آبان بود در صورتيکه تهديدات و شدت عمل پليسِ ضدشورش ايران در اين روز تاکنون بی سابقه بوده است و بايد از اين پس شاهد کاهش کارآيی نيروهای امنيتی در برابر تظاهرات بود.

و سرانجام آن که واشنگتن پست چاپ آمريکا می نويسد: اقدامات پليس امنيتی ايران برای سرکوب تظاهرات روز دانشجو علی رغمِ همه تهديداتِ چند روز اخير بی ثمر بوده است. واشنگتن پست سپس واکنش اوليه روزنامه کيهانِ تهران را جالب ديده و می نويسد: واکنش اوليه ی تحليلی کيهانِ تهران مبنی بر شدتِ خشونت عليه تظاهرات بود. اين روزنامه به نقل از کيهان می نويسد يک شبکه ضدحکومتی می خواهد دانشجويان را به قتل برساند تا از آن بهره برداری تبليغاتی کند.

شانزده آذر سالهاست که به  روز اعتراض سراسری، روز آزادی و برابری   و روز نه به جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بویژه در چند ساله اخیر این روز با شعار های رادیکال، چپ ، با شعارهای یک کره  زمین یک انسان، آزادی برابری، هویت انسانی، یا سوسیالیسم یا بربریت و با قطعنامه هایی که بطورواقعی بیانگر خواستهای بخش رادیکال و چپ جامعه بوده است، همواره جایگاه مهمی در تعین دادن به مبارزات مردم و تغییر توازن قوای جامعه به نفع اعتراضات کل جامعه داشته است.

بدین ترتیب ١٦ آذر، با چنین جایگاهی، صرفا یک فرصت برای مردم نبود که از آن استفاده کنند و بیرون بیایند و اعتراضشان را اعلام کنند، همانطور که در روز قدس اینکار را کردند و از هم اکنون قرار عاشورا و تاسوعا را دارند میگذارند. بلکه شانزده آذر اساسا روز اعتراض مردم علیه کلیت این رژیم است. از همین رو مردم در این روز مستقیم تر با نیروهای سرکوبگر رژیم رودرو میشوند و دیدیم که در شانزده آذر امسال رژیم با چه وحشیگری ای قشون کشی کرد و نیروهای سرکوبش را به خیابان کشاند و مردم چه جانانه ایستادند و جنگیدند.

 در شانزده آذر امسال، در دل خیزش انقلابی جاری، مردم در ابعادی گسترده و سراسری بیرون آمدند، درب دانشگاه را شکستند و با دانشجویان یکی شدند و با فریاد مرگ بر دیکتاتور، موسوی بهانه است، کل رژیم نشانه است،   کل حاکمیت را به چالش کشیدند. 

این اتقاق سیاسی مهمی است که شانزده آذر امسال روی داد و جنبش انقلابی ما را گامی به جلو برد.  به عبارت روشنتر این نقطه عطفی است که مضمون رادیکال و انسانی انقلاب مردم ایران را در برابر چشم جهانیان قرار میدهد.


بازگشت به صفحه اول