بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

۱۷ آذر، مبارزه دانشجویان علیه حکومت اسلامی ادامه دارد

 

امروز ۱۷ آذر دانشگاه تهران در پی تجمع اعتراضی بیش از ۲۵۰۰ دانشجوی این دانشگاه تعطیل بود. برگزاری گسترده و با شکوه مراسم روز دانشجو در اکثر دانشگاه های ایران با برخوردهای مذبوحانه و وحشیانه  نیروهای مزدور بسیج و حراست و انواع نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی روبه رو شد. امروز دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به وحشیگری های مزدوران حکومتی در برخورد با مردم و دانشجویان  تجمعی اعتراضی برپا کردند. دانشجویان شعار می دهند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای و خواهان برچیده شدن بساط حراست و کمیته انضباطی و اخراج اوباش اسلامی از دانشگاه ها هستند . در این تجمع دانشجویان با مزدوران حکومتی به شدت درگیر شده و این درگیری ساعت ها دامه داشته است. در نتیجه این درگیری ها شیشه های دانشکده فنی شکسته شد و کلاس های درس نیز تعطیل شد.

 

۱۶ آذر ادامه اعتراضات و انقلاب مردم برای به زیر کشیدن بساط جنایتکاران اسلامی و شروع مجدد پرقدرتی برای اعتراضات و مبارزات مردم علیه جانیان اسلامی بود، اعتراض امروز دانشجویان دانشگاه تهران ادامه این مبارزه است. این اعتراضات را باید ادامه داد و به مزدوران و جیره خواران جنایتکاران اسلامی مهلت نداد.

 

سازمان جوانان کمونیست برپایی پرشکوه و موفقیت آمیز ۱۶ آذر را به دانشجویان سراسر کشور تبریک می گوید  و برپایی تجمعات و ادامه اعتراضات گسترده و رادیکال و متحدانه را تنها راه مقابله با این جنایتکاران می داند. اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در برخورد با اوباش و اراذل اسلامی در دانشگاه ها الگویی برای مبارزه با این وحشی های از گور برخواسته است که می تواند در سراسر دانشگاه های ایران الگوی دانشجویان قرار گیرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

سازمان جوانان کمونیست

۱۷ آذر ۸۸، ۸ دسامبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول